แท็ก: covid19

ข่าวดี รัฐเปิดรับสมัครงาน สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือกำลังว่างงาน จำนวน 7,255 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด–19” จำนวน 7,255 อัตรา เปิดโอกาสในการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ต้องการหางานทำในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด–19” จำนวน 7,255 อัตรา ทั่วประเทศ ซึ่งลักษณะงานดังกล่าว คือ...

สธ. ร่วม ศธ. เตรียม 6 แนวทาง เปิดภาคเรียน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

สธ. และ ศธ. เตรียมแนวทางเปิดภาคเรียน เน้นความร่วมมือโรงเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตาม 6 แนวทาง “คัดกรอง-สวมหน้ากาก-ล้างมือ-เว้นระยะห่าง-ทำความสะอาดผิวสัมผัส-ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม” กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดเตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือโรงเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตาม 6 แนวทาง “คัดกรอง-สวมหน้ากาก-ล้างมือ-เว้นระยะห่าง-ทำความสะอาดผิวสัมผัส-ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม” เผยกลุ่มเด็กนักเรียนใช้เวลาอยู่ร่วมกันนานกว่าการเดินห้าง และเมื่อป่วยจะแสดงอาการน้อย อาจเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (21 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ธ.ก.ส. เผย 5 สาเหตุไม่สามารถโอนเงินเกษตรกรได้ 1.5 แสนราย

มาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยา ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาไม่สามารถโอนเงินเกษตรกรได้จำนวน 1.5 แสนราย (21 พ.ค. 63) ธ.ก.ส. เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบการโอนเงินในโครงการเยียวยาเกษตรกร เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า เกิดปัญหาไม่สามารถโอนเงินเกษตรกรได้จำนวน 1.5 แสนราย...

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ช่วงโควิด-19 ไม่ต้องไปขนส่ง

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ช่วงโควิด-19 ระบาด มีวิธีการอย่างไรบ้าง ในบทความพร้อมอธิบายทุกขั้นตอนให้ผู้อ่านเข้าใจ และไปทำด้วยตนเองได้โดยง่าย เจ้าของรถยนต์หลายรายเริ่มใกล้ถึงวันเสียภาษีประจำปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดรับต่อภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://eservice.dlt.go.th/ ทั้งสะดวกและแสนง่ายดายด้วยตนเอง แบบที่ 1 รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://eservice.dlt.go.th/ รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์ แบบที่ 2 รถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ รถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน เกิน...

เปิดศูนย์อุทธรณ์ เงินประกันสังคมผู้ว่างงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักงานประกันสังคมได้เปิดศูนย์อุทธรณ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำหรับผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้วได้รับการปฏิเสธหรือยังไม่ได้รับเงินทดแทน ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดศูนย์อุทธรณ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกจ้าง นายจ้างครบ จบในที่เดียวแล้ว โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด รวมถึงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี ในวันและเวลาทำการ 08.00 - 18.00 น. สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้ 2. ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ 3. หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง...

ศธ. ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ 50% ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.63 เป็นต้นไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ 50% ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.63 เป็นต้นไป (18 พฤษภาคม 2563) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ข้อ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ให้มาปฏิบัติงาน...

ด่วน! ครม.ไฟเขียว “แผนฟื้นฟูการบินไทย” ยื่นศาลล้มละลาย คลังลดสัดส่วนหุ้นต่ำกว่า 50%

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวัน19 พ.ค.63 มีการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่เห็นชอบให้ "การบินไทย"เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย โดยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการทั้งศาลล้มละลายไทยและศาลล้มละลายสหรัฐ รวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% โดยแนวทางการฟื้นฟูกิจการการบินไทยประกอบด้วย เริ่มจากการให้การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังขายหุ้นการบินไทย 3% ให้กองทุนวายุภักดิ์ ภายหลังการขายหุ้นแล้วทำให้คลังเหลือการถือหุ้น 47% จากนั้นจะปรับโครงสร้างการบริหาร โดยให้กรรมการลาออกจนเหลือ 3...

กปน. ซ่อมท่อประธาน แนะประชาชนเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ วันที่ 21และ26 พ.ค. 63 เวลา 22.00 – 05.00...

ในวันที่ 21 และ 26 พ.ค. 63 (22.00 - 05.00 น.) กปน. ซ่อมท่อประธาน บริเวณหน้าโลตัสพลัสมอลล์ สาขาบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณหน้าโลตัสพลัสมอลล์ สาขาบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก...

มาตรการเยียวยาเกษตรกร สถานะแบบไหนได้เงิน 5,000 บาท

วิธีตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ สำหรับมาตราเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร 15,000 บาท แบ่งจ่าย 3 งวด งวดละ 5,000 บาท โดยเริ่มกลุ่มแรก 8.35 ล้านราย จะเริ่มโอน วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการ เยียวยาเกษตรกร เดือนละ 5,000 บาท...

ก.แรงงาน เผย ประชาชนให้ความสนใจ สมัครฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทวงแรงงาน เผยตัวเลขฝึกอาชีพออนไลน์พุ่ง แนะประชาชนที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ พัฒนาฝีมือเรียนทักษะสายอาชีพผ่านเว็บไซต์ 18 พ.ค.2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร. กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ (Online Training) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้พัฒนาทักษะฝีมือของตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ผลปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 27,188 ครั้ง ช่างเครื่องปรับอากาศ...

MOST POPULAR

HOT NEWS