แท็ก: ราชกิจจานุเบกษา

สถาบันทิศทางไทย หนุนใช้กม.เด็ดขาดกับเฟคนิวส์ ค้าน6สมาคมสื่อขวาง ถามเสนอความจริงกลัวทำไม?

จากที่วันนี้ 31 กรกฎาคม 2564 สถาบันทิศทางไทย ได้ออกแถลงการณ์คำประกาศจุดยืน เรื่อง สนับสนุนให้ใช้กฎหมายดำเนินการกับ Fakenews และสื่ออาชีพที่มีส่วนร่วมอย่างเด็ดขาดนั้น ทั้งนี้สถาบันทิศทางไทย ระบุว่าไม่เห็นด้วย กับ พฤติการณ์ ของ 6 สมาคมสื่อ และ สื่อมวลชนที่ออกมา เคลื่อไหว ภายใต้ แคมเปญ “ หยุดคุกคามสื่อ หยุดคุกคามประชาชน...

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้ง นายอาคม นั่งรัฐมนตรีคลังฯ คนใหม่

ในวันที่ 5 ต.ค.63 ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศ พระบรมราชโองการ แต่งตั้งรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่...

สนามหลวง คือ สมบัติชาติ ถ้าม็อบกล้ายึดจริง เจอโทษหนักแน่

แก๊งค์ชังชาติ หน้าแตก แผนบุก สนามหลวง เจอคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท จากระแสการเมืองในขณะนี้ที่กำลังเข้มข้น เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมาก และในวันที่ 19 กันยายนนี้ ก็จะได้มีการชุมนุมใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ประชาชนปลดแอก ทางด้านขอ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ "เพนกวิน"...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ สินีนาฎ วงศ์วชิราภักดิ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ “เจ้าคุณพระ” นางสาวสินีนาฎ วงศ์วชิราภักดิ์ และยศทางทหาร ให้ตามเดิม เว็บไซต์ราชกิจจาแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่า...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจเป็นราชองครักษ์พิเศษ! บิ๊กแดง จักรทิพย์ บิ๊กลือ

จากที่วันนี้(29ส.ค.63) วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในเฟซบุ๊กระบุถึงโปรดเกล้าฯ ตั้ง “ผบ.เหล่าทัพ” ที่จะเกษียณ เป็น ราชองครักษ์พิเศษ ทั้ง”บิ๊กกบ-บิ๊กแดง-บิ๊กลือ-บิ๊กนัต- บิ๊กแป๊ะ” ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ – นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 68 นาย เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร...

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ”

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา...

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับ 13 จัดม็อบให้อยู่ภายใต้กม.-เข้มมาตรการป้องกันโรค

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 13) ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26  มี.ค. 2563 และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 4 จนถึงวันที่ 31 ส.ค.2563 แล้วนั้น โดยแม้การควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด -...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา แก่ 10 บุคคลสำคัญ

ทางด้านของ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศจาก สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 โดยมีใจความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา จำนวน 10 ราย ดังต่อไปนี้ สาขามนุษยศาสตร์ นางกุสุมา รักษมณี นางประคอง นิมมานเหมินท์ นางสาวสุวิไล เปรมศรีรัตน์ สาขาสังคมศาสตร์ นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร สาขาวิทยาศาสตร์ นายบุญเสริม วิทยชำนาญกุล นายสุธี...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบขนส่ง เยียวยาผู้ขอต่อใบขับขี่ช่วงโควิด-19 ไม่ต้องสอบ พร้อมเงื่อนไขสำคัญ 2 ข้อ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ลงนามโดยจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว เป็นการเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรม ทดสอบการขับรถ หรือขอต่อใบอนุญาตขับรถ ในช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้เพิ่ม บทเฉพาะกาล โดยยกเว้นเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 6 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศ 6 ฉบับ ในเรื่องการสิ้นสภาพพรรคการเมือง 6 พรรค โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 26 มิ.ย.63 ทางด้าน "เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" ได้มีประกาศเผยแพร่จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในเรื่อง "สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง" โดยมีด้วยกันทั้งหมด 6 ฉบับ ได้แก่ 1.พรรคชาติพันธุ์ไทย 2.พรรคพัฒนาประเทศไทย 3.พรรคฐานรากไทย 4.พรรคพลังครูไทย 5.พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย และ...

MOST POPULAR

HOT NEWS