แท็ก: พระราชอำนาจ

อ.นิติศาสตร์มธ.ออกโรง!ชำแหละ10ข้อนศ.ขัดแย้งพระราชอำนาจ แฉเด็กนำข้อเสนอมาจากใคร?

จากที่กลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์รังสิตจัดเวทีปราศรัยฉายภาพโปรเจคเตอร์รูป “สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล” และ “ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์”2 ผู้ต้องหาลี้ภัย และมีข้อความสัญลักษณ์ที่ส่อดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมทั้งข้อเรียกร้อง10ข้อนั้น ล่าสุดวันนี้(14ส.ค.63) เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา ได้เผยแพร่บทความถึงข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ออกมาชี้ถึงข้อเสนอของแนวร่วมธรรมศาสตร์ โดยระบุเนื้อหาทั้งหมดว่า หมายเหตุ - บทความเรื่อง 'ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมไม่ชอบด้วยหลักการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและขัดแย้งกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งมีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่รับรองไว้' โดย ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชนและศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13...

MOST POPULAR

HOT NEWS