แท็ก: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันวงเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาทุกคนในปีการศึกษา 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่าในปีการศึกษา 2563 มีวงเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาทุกคน ไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษาอย่างแน่นอน และเพิ่มค่าครองชีพให้อีกรายละ 600 บาทต่อเดือน ทุกระดับการศึกษา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมาก กองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียน เนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 2563...

กยศ. อัดฉีด เพิ่มค่าครองชีพผู้กู้ยืม ทุกระดับชั้น

กยศ. ได้ประกาศอัดฉีดงบจำนวนกว่า 34,000 ล้านบาท เพื่อรองรับและแบ่งเบาผู้ปกครองจำนวนมาก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดทางด้านของ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ทำการเปิดเผยว่า ได้เตรียมวงเงินจำนวนกว่า 34,000 ล้านบาท ไว้ให้ทางด้านของนักเรียนและนักศึกษา ได้เตรียมไว้ใช้จ่ายค่าเล่าเรียน ซึ่งต่างจากปีก่อนที่ปล่อยกู้เพียงแค่ 28,000 ล้านบาท นอกจากนี้ทางด้านของ กยศ. ยังได้เตรียมเพิ่มวงเงินค่าครองชีพให้กับผู้ที่กู้ยืมอีกรายละ 600 บาท/เดือน โดยมีดังนี้...

MOST POPULAR

HOT NEWS