แท็ก: กระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ผุด 3 แพ็คเกจ อุ้มนักศึกษา แจกเงินสมทบ 7,500 บาท เป็นเวลา 1 ปี

ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือสร้างงาน ช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ โดยอุตหนุนค่าจ้างแรงงานใหม่ โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีตรงให้กับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ในวันที่ 2 ก.ย.63 ทางด้านของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ทำการเปิดเผยหลังจากการประชุม ศบศ. ในเรื่องการส่งเสริมโครงการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ตามแผนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ รัฐบาลและภาคเอกชน โดยทางด้าน นายสุชาติ ได้กล่าวว่า นี่คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุด ในกรณีที่นักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก อยู่ในสัดส่วนการว่างงานสูง ซึ่งทางรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้ พร้อมทั้งได้ทำการเปิดเผยแผนดำเนินการ ในหลายๆสัดส่วนควบคู่กันไป...

ประกาศ กฎกระทรวงแรงงาน เพิ่มค่าทำศพให้ผู้ประกันตน

ราชกิจจาฯ ได้มีประกาศกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดเพิ่มเงินค่าทำศพผู้ประกันตน ที่ถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ในวันที่ 2 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวงในเรื่อง กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563 โดยในประกาศได้ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2563 และมาตรา 73 (1) แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.ประกันสังคม...

ด่วน!มติรปช.ส่งเอนกนั่งรมต.แทนหม่อมเต่า เลือกหน.คนใหม่5ก.ค.

จากที่ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ลาออกจากหัวหน้าพรรค โดยมีกระแสข่าวลือว่า หลังจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค ประเมินผลงานแล้วมีความเห็นไม่ให้ผ่านนั้น ทั้งนี้ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวด้วยวา การเลิกกับภรรยา และเลิกกับพรรค ไม่อธิบายจะดีที่สุด เพราะจะมีปัญหาภายหลังกันไปเปล่าๆ หลังจากนี้ได้แต่หวังว่าคนจะสนับสนุนพรรคกันต่อไป เรื่องการลาออกนั้น ได้ชี้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีแล้วว่าได้ยินกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี จึงได้เรียนแจ้งว่าในส่วนของตำแหน่งตนเองนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไร ส่วนสถานะการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอนนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิม ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็คงไปบังคับไม่ได้ แต่ยืนยันว่าพอใจการทำงานในฐานะที่เข้ามาปรับเปลี่ยนผลักดันทิศทาง การทำงานในกระทรวงแรงงานให้ไปสู่แนวทางที่ดีขึ้น...

ฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยง กับกระทรวงแรงงาน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563

กระทรวงแรงงาน เคาะมาตรการช่วยแรงงานอิสระ ฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ ลดผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงแรงงาน เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 63 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ...

สำนักงานประกันสังคม ทยอยจ่ายเงินผู้ว่างงาน จากผลกระทบพิษโควิด-19 ล็อตแรก 20 เม.ย. 63

สำนักงานประกันสังคม ทยอยจ่ายเงินผู้ว่างงาน จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ประกันตนกลุ่มแรก ได้รับเงินก้อนแรก ในวันนี้ 20 เม.ย. 2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในวันนี้ (20 เม.ย.2563) กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ...

ประกันสังคม จ่ายผู้ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 8 พันราย วันนี้ล็อตแรก

ประกันสังคม จ่ายล็อตแรกว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 8 พันราย จากผู้ผ่านการคัดกรอง 4 แสนราย ทยอยจ่ายผลประโยชน์ทดแทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ไม่ได้รับสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ใน 30 วัน ยืนยัน เตรียมสภาพคล่องพร้อมจ่าย เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงความคืบหน้าการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากโรคระบาดติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ซึ่งจะให้ประโยชน์ทดแทนกับลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือแรงงานที่มีนายจ้าง ว่า หลังจากได้ลงนามในกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีการได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยให้ประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตนมาทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของราชการ ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างส่งผลให้มีผู้ประกันตนกลุ่มแรก ได้รับเงินก้อนแรกในวันที่ 20 เมษายน 2563 รมว. กระทรวงแรงงาน ระบุว่า สำหรับคนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิมีอยู่ราว 11 ล้านคน แต่บางส่วนยังทำงานอยู่  ซึ่งจำนวนที่แท้จริงจะต้องรอประเมินหลังจากนี้อีก 1-2 สัปดาห์ โดยในวันแรก (20 เมษายน) ได้มีการจ่ายเงินงวดแรก ให้กับผู้ประกันตนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ 8,000 ราย สำหรับกรณีเงินกองทุนประกันสังคม ยังคงมีเงินที่จะใช้ได้พอสมควร เพราะเป็นการเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในอนาคต แรงงานเข้าข่ายได้สิทธิราว 4 แสนราย ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน...

กรมการจัดหางาน หาคนทำงานวันละ 300บาท ทำงานที่บ้านได้

กรมการจัดหางาน ได้จัดโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำงานลักษณะ Work from home ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท รับทั่วประเทศ 86 แห่ง เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ เป็นต้นไป นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล...

ประกันสังคม ประกาศเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

ประกันสังคม ประกาศเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง สถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 พร้อมย้ำผู้ประกันตน ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีประวัติอยู่ในพื้นที่เกิดโรคโควิดอย่าละเลย ให้ไปเข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาล ตามสิทธิการรักษาพยาบาล นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบาดไปทั่วโลกว่า สำนักงานประกันสังคม ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในระบบประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำผู้ประกันตน ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ...

MOST POPULAR

HOT NEWS