แท็ก: กระทรวงมหาดไทย

อธิบดีสถ. ชู “แผนพัฒนาทุกระดับ” เป็นเครื่องมือสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ยั่งยืน

จากที่วานนี้ (29 ตุลาคม 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ทั้งนี้เป็นจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิดในการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และการสร้างทศวรรษที่น่าอยู่...

มหาดไทย จ้างงาน 30,000 อัตราทั่วประเทศ ช่วยคนเดือดร้อนจากโควิดให้มีรายได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพรวมในการทำงานของคนทั้งประเทศ บางธุรกิจต้องปิดกิจการลง เลิกจ้างพนักงาน และมีการลดรายได้เพื่อประคององค์กรให้อยู่รอด ล่าสุดก็มีข่าวดี เมื่อกระทรวงมหาดไทย เตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยทางด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยให้หน่วยงานเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21...

เชียงใหม่พร้อมแล้ว!นิพนธ์เปิดเมืองปลอดภัย ลุยท่องเที่ยว ย้ำการ์ดต้องไม่ตก

จากที่วันนี้(18 มิ.ย.63) นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ​เป็นประธานเปิดงาน "เปิด​เมือง​เชียงใหม่​  เมือง​ท่องเที่ยว​ปลอดภัย" โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งนายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานดำเนินงานฯ พร้อมด้วย ภาคเอกชน นักธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า " วันนี้ตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเอก เมืองหลักของภาคเหนือ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก...

นิพนธ์ฟิต!ลุยแก้น้ำเสียคลองสำโรง สั่ง1เดือนรู้เรื่อง วางแผนแม่บทคลุมพื้นที่

จากที่ประชาชนได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาในเรื่องการใช้น้ำ ได้มีการช่วยเหลือจาก นิพนธ์ ซึ่งมีความห่วงคลองสำโรง สั่งเร่งแก้ไขปพร้อมรายงานในหนึ่งเดือน รวมถึงวางแผนแม่บท จัดวางระบบบำบัดน้ำเสียคลองวง รองรับการจัดตั้งศูนย์ราชการ ล่าสุดวันนี้(5มิ.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดการน้ำเสียเข้าพบเพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในคลองสำโรงอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ รองโสภา ผู้จัดการสำนักงานตัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลาเข้าพบ ณ บ้านพักเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมปรึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง ในการที่จะหาแนวทางแก้ไข เพื่อฟื้นฟูคลองสำโรงให้มีความสะอาด...

ครม.เห็นชอบลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ-นิติกรรมอสังหาริมทรัพย์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยกำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เหลือร้อยละ 0.01...

กระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ห้ามใช้เครื่องกีดขวางปิดเส้นทางรอยต่อข้ามจังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ห้ามใช้เครื่องกีดขวางปิดเส้นทางรอยต่อข้ามจังหวัดทั่วประเทศ จากที่ประชาชนมีการร้องเรียนว่ามีการใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ทำให้เดือดร้อนในการเดินทางสัญจรข้ามจังหวัด (7 พ.ค. 63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วย ศบค.มท. ได้รับแจ้งและมีการร้องเรียนว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรและการประกอบอาชีพจากการที่จังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ของจังหวัด ใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด และเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนว่าส่วนราชการไม่มีการบูรณาการการปฏิบัติและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ ห้ามใช้วัสดุหรือเครื่องกีดขวางขนาดใหญ่...

ครม.อนุมัติงบจัดซื้อหน้ากากอนามัย 801 ล้านบาท สู้โควิด-19

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง 801 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย กระทรวงมหาดไทย จะกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ทุกจังหวัด วันนี้ 7 เมษายน 2563 ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 801 ล้านบาท เพื่อการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งการดำเนินการประกอบด้วย 1) การจัดซื้อหน้ากากอนามัย...

MOST POPULAR

HOT NEWS