แท็ก: กยศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันวงเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาทุกคนในปีการศึกษา 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่าในปีการศึกษา 2563 มีวงเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาทุกคน ไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษาอย่างแน่นอน และเพิ่มค่าครองชีพให้อีกรายละ 600 บาทต่อเดือน ทุกระดับการศึกษา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมาก กองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียน เนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 2563...

กยศ. อัดฉีด เพิ่มค่าครองชีพผู้กู้ยืม ทุกระดับชั้น

กยศ. ได้ประกาศอัดฉีดงบจำนวนกว่า 34,000 ล้านบาท เพื่อรองรับและแบ่งเบาผู้ปกครองจำนวนมาก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดทางด้านของ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ทำการเปิดเผยว่า ได้เตรียมวงเงินจำนวนกว่า 34,000 ล้านบาท ไว้ให้ทางด้านของนักเรียนและนักศึกษา ได้เตรียมไว้ใช้จ่ายค่าเล่าเรียน ซึ่งต่างจากปีก่อนที่ปล่อยกู้เพียงแค่ 28,000 ล้านบาท นอกจากนี้ทางด้านของ กยศ. ยังได้เตรียมเพิ่มวงเงินค่าครองชีพให้กับผู้ที่กู้ยืมอีกรายละ 600 บาท/เดือน โดยมีดังนี้...

พักชำระหนี้ กยศ. สอนลงทะเบียน ทุกขั้นตอน ไม่ต้องจ่าย 2 ปี ใครได้สิทธิ์บ้าง เช็คได้ที่นี่

มาตรการพักชำระหนี้ กยศ. สอนวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์พักชำระหนี้นาน 2 ปี ทั้งแบบจ่ายรายปี - รายเดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยใด ๆ ช่วงพักชำระหนี้ ใครได้สิทธิ์บ้าง เช็คได้ที่นี่ จากกรณี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้กู้ยืม สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนได้ ซึ่งมีทั้งการ "ลด พัก ผ่อนผัน...

กยศ.ออก 8 มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม ฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

กยศ.ออก8มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนผู้กู้ยืม “ลด พัก ผ่อน ชะลอหนี้” จากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม และเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถวางแผนการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนที่ยังคงมีสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าว ขณะนี้ กยศ.จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ ดังนี้ ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% ในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด กองทุนจะปรับลดเบี้ยปรับให้กับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินกู้ยืมเป็นการชั่วคราว จากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี...

MOST POPULAR

HOT NEWS