บรรยากาศเปิดร้านตัดผมวันแรก วางมาตรการป้องกันเชื้อเข้ม

0
บรรยากาศร้านตัดผมเปิดวันแรก

หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติผ่อนปรนให้กิจการร้านเสริมสวย กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

3 พ.ค. 2563 บรรยากาศภายในร้านThe Cozy cutz ย่านบางเขน หลังจากที่ หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ ศบค. มีมติผ่อนปรนให้กิจการร้านเสริมสวย กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง แต่ให้บริการได้ในส่วนของการตัด สระ ไดร์ ผมเท่านั้น งดเว้นบริการที่มีระยะเวลานาน เช่น ทำสีผม ยืดผม และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนั้น

ปรากฏว่า ทางร้านฯ ได้จัดแต่งสถานที่ใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อระหว่างกัน เช่น การติดตั้งม่านพลาสติก เพื่อเป็นฉากกั้นในการให้บริการ การสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน Face shield การเตรียมแอลกอฮอล์ และสบู่ เพื่อล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ

การจัดแต่งร้านให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้ง มีการนำเครื่องอบฆ่าเชื้อที่ได้สั่งมาจากต่างประเทศ เพื่ออบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่มีคมต่างๆ เช่น กรรไกร ใบมีด พร้อมมีป้ายแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดจากไวรัส โควิด – 19 ด้วย

การติดตั้งม่านพลาสติก เพื่อเป็นฉากกั้นในการให้บริการ

โดยนายสมพร เพ็งรัตน์ เจ้าของร้าน ระบุว่า การเปิดบริการของทางร้านในวันแรกนั้น ประชาชนผู้ใช้บริการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า คิดถึงบรรยากาศการใช้บริการที่มีการพูดคุยสนทนาระหว่างกัน ทั้งในช่วงการรอและการใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม ในเมื่อทาง ศบค. ได้ออกข้อกำหนดว่า ควรจัดให้มีระบบนัดคิวล่วงหน้า และให้มารับบริการตามเวลานัด โดยไม่มีการนั่งรอคิวภายในร้าน ลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างให้บริการ เป็นต้น ทางร้านก็พร้อมจะปฏิบัติตาม เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ สุขภาพอนามัยของประชาชน ภายหลังจากการใช้บริการ ทั้งนี้ ทางร้านถือว่า มาตรการที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์และความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจากนี้ ทางร้านจะมีประเมินตนเองภายหลังการเปิดให้บริการ 1 สัปดาห์ โดยใน 1 เดือนแรกที่เปิดให้บริการ ให้ประเมินตนเอง สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการควบคุมดูแลไม่ให้มีการกระจายตัวของไวรัสด้วย

ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ

“ผมเองถือว่า การทำงานบริการเพื่อดูแลความสวยงามของแต่ละคนนั้น เป็นงานที่มีความสุขเพราะนอกจากลูกค้าจะได้ความสุขและความพึงพอใจหลังจากใช้บริการแล้ว ตัวผมเองก็ได้มีความสุขที่ได้ทำงานที่รักและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ ตลอดเวลาในการให้บริการ แต่ตนก็ทราบดีว่า การทำงานในลักษณะแบบนี้ ก็มีความเสี่ยงที่จะติดไวรัสจากละอองน้ำลาย สารคัดหลั่งต่างๆ และเป็นงานที่จะต้องสัมผัสกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วย ดังนั้น มาตรการที่ออกมาจาก ศบค. จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ‘ความปกติใหม่’ หรือ New Normal ที่ทั้งตัวผมและลูกค้าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้ และผมก็จะคงคุณภาพในการให้บริการเหมือนเดิม แต่ทั้งนี้ ผู้รับบริการเองก็ต้องปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการรับบริการด้วยเช่นกัน “