สั่งปิดศูนย์การค้า-ห้างเมืองคอนทุกแห่ง!!! ผู้ว่าฯบอกไม่ให้ลักลั่น มียกเว้นบางสถานที่?

0

จากที่รัฐบาลโดยศบค.ต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน พร้อมกำหนดมาตรการ และการผ่อนปรนบางอย่าง โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดทั่วประเทศไปแล้วนั้น ที่เมืองนครมีประกาศออกมาเกี่ยวกับการปิด-และเปิดบางสถานที่ด้วย

ล่าสุดวันนี้(2พ.ค.63) เฟซบุ๊ก Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความแจ้งถึงสถานการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในการรับมือกับโควิด-19 ต่อไปว่า วันนี้ (2 พ.ค.63) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 5 โดยเฉพาะข้อ 2 (6) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ยกเว้นสถาบันการเงิน ธนาคาร ซุปเปอร์มาเก็ต ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ และระบบสื่อสาร ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดต่อการดำรงชีพ เป็นต้น

เช่นเดียวกับกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน เช่น ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม เปิดได้เฉพาะสระ ตัด ซอยแต่งผมเท่านั้น และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน เป็นต้น ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ 2/2563 และข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

“การออกคำสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค นั้นเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 5 ข้อ 2 (6) เพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นและเลือกปฏิบัติ แต่ก็มีมาตรการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ในบางกิจการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน”

ที่มาเฟซบุ๊ก : Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช