เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ประกาศ! เปิดลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

0

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ประกาศ! เปิดลงทะเบียน รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาท

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ประกาศการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 02-363-9621 “สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เท่านั้น”

บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า
บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า

วิธีการลงทะเบียน

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งกลับมาที่ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ดาวโหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
  2. ลงทะเบียนได้ที่ประธานชุมชนและผู้แทนชุมชนทุกชุมชน

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ (ติดต่อด้วยตนเอง นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆที่มี พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ (กรณีขอรับความช่วยเหลือ เป็นเงินชดเชยรายได้หรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ)

ที่มา : เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ช่วยเหลือเงินครอบครัวละ 2,000 บาท