เปิดที่มา-ความหมายหน้ากากผ้าที่ สมเด็จพระราชินีทรงสวม ทรงออกแบบ ตัดเย็บเอง

0

จากที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ซึ่งเป็นหน่วยราชการในพระองค์ ได้เผยแพร่เรื่องราวที่ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้เรื่องราวแล้วมีความปีติปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวันนี้ที่ถือเป็นวันมงคลพิเศษต่อประเทศไทยด้วย

สมเด็จพระราชินี ทรงสวมหน้ากากผ้า ที่ทรงออกแบบ ตัดเย็บเอง โดยเป็น สีม่วง สีประจำวันพระราชสมภพ และลายพราง ด้วยทรงเป็นทหาร นอกจากนี้ สมเด็จพระราชินี ทรงตัดเย็บหน้ากากผ้า ต้นแบบเพื่อนำไปตัดเย็บแจกจ่ายกำลังพล ทม.รอ. และประชาชนโดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกำลังใจ พร้อมทอดพระเนตร การทำเจล และ สกรีน ถุงผ้าของหน่วยในพระองค์

ทั้งนี้เว็บไซต์ www.royaloffice.th เผยแพร่ภาพ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ นำไปผลิตเพื่อพระราชทาน แก่ข้าราชบริพารและ ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ทรงทอดพระเนตรการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากรกระบวนการ หลักสูตร Cloning โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ สูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

การทำ Silk Screen ลงบนผ้า เพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทาน ที่จะนำมาบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎรทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 นั้น และสำหรับในวันนี้ยังเป็นวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2563 อีกด้วย ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ที่มา : เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์  www.royaloffice.th