กปน.เตือน! ควรงดบริโภคน้ำประปา เผย ค่าคลอไรด์เกินค่ามาตรฐาน

0

กปน.เตือน! ควรงดบริโภคน้ำประปา เผย ค่าคลอไรด์เกินค่ามาตรฐาน อาจ ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ

กปน.เตือนน้ำประปาในเขตพื้นที่ กทม.-นนทบุรี -สมุทรปราการ เกินค่ามาตรฐาน ควรงดบริโภค ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ค่าคลอไรด์เกินเกณฑ์หลายพื้นที่ สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

แนะกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) โดยค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) ประมาณ 4-12 ชั่วโมง  ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง  ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน) (หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017) ตรวจสอบภาพรวมคุณภาพน้ำประปาในรูปแบบกราฟด้านล่าง หรือ แตะเลือกตำแหน่งสถานที่ของท่านจากแผนที่โดยตรงได้ที่ คาดการณ์คุณภาพน้ำประปา(รายชั่วโมง)

ที่มา : กปน.เตือนงดบริโภคน้ำประปา ค่าคลอไรด์เกินค่ามาตรฐาน