อบต.สิงห์บุรี ใจป้ำ! แจกครัวเรือนละ 2,000 บาท ช่วยชาวบ้าน เยียวยาโควิด

0

อบต.สิงห์บุรี ใจป้ำ! แจกครัวเรือนละ 2,000 บาท ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย นายกเทศมนตรี ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพสังโฆ ขึ้นที่วัดโพสังฆาราม ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางชุลีพรเตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือ ตามจำนวนผู้อาศัยในแต่ละครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 306 ครัวเรือน

โดยครัวเรือนที่มีผู้อาศัยไม่เกิน 4 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาทถ้วน ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยมากกว่า 4 คน จะได้เพิ่มเท่ากับจำนวนคนที่มากกว่า 4 คน อีกคนละ 100 บาท เช่น ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ 9 คนจะได้รับเพิ่มอีก 500 บาท เป็น 2,500 บาท ตามจำนวนคนที่มากกว่า 4 คน คือจำนวน 5 คน

นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย นายกเทศมนตรีตำบลโพสังโฆ ได้กล่าวว่า ในการมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในครั้งนี้ เทศบาลโพสังโฆได้ทำตามมาตรการ ตามที่ที่รัฐบาลกำหนด คือ สามารถช่วยได้ทั้งเป็นถุงยังชีพหรือเงินสด ซึ่งเทศบาลโพสังโฆได้ทำแบบสอบถามความต้องการของประชาชนไปก่อนนี้ ซึ่งก็มีผู้ประสงค์จะรับเป็นเงินสดจำนวน 306 ครัว และมีผู้ที่ประสงค์จะรับ เป็นถุงยังชีพอยู่จำนวนหนึ่ง แต่มีจำนวนไม่มาก

ทั้งนี้ในการดูแลประชาชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน เทศบาลโพสังโฆก็จะสำรวจความต้องการของประชาชนต่อไปอีก หากพบว่ามีผู้ที่เดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือรายใหม่ หรือเป็นรายที่เคยช่วยเหลือไปแล้ว หากพบว่ามีความเดือดร้อนจริงๆ เทศบาลก็จะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ คือ ใน 1 ปีสามารถช่วยได้ 3 ครั้งๆ ละไม่เกิน 3,000 บาท

ที่มา : อบต.สิงห์บุรี ลุยแจกเงินช่วยเหลือชาวบ้านยากไร้ ครัวเรือนละ 2,000 บาท