กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

0
กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563 ที่สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความ ขอเชิญชวน กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ระบุว่า..

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจาก การติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนชา (Influenza virus) สามารถแพร่กระจายเชื้อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ)ของผู้ป่วย ไอหรือจามรดกัน

ใครบ้างคือกลุ่มเสี่ยง?

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

1.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

3.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

4.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง หรือ ที่รับยาเคมีเพื่อบำบัด

5.โรคอ้วน คือ ผู้ที่มีน้ำหนัก ตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป

6.ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

7.โรคธาลัสซีเมียผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวน กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563

Posted by กระทรวงสาธารณสุข on Thursday, April 30, 2020

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข