เผย 10 จุดเสี่ยง สะสมเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เราอาจไม่รู้

0

เผย 10 จุดเสี่ยง สะสมเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เราอาจไม่รู้

เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัส โควิด-19 นอกจากการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เป็นประจำ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัย การสัมผัสสิ่งของต่างๆ ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งของ หรือ วัตถุเหล่านั้น อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้

โดย 10 จุด ที่อาจสะสมเชื้อโควิด-19 มีดังนี้

1.ธนบัตร และเหรียญ หลังจากจับธนบัตร หรือเหรียญควรรีบทำความสะอาดมือด้วยน้ำกับสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

2.ที่จับ หรือลูกบิดประตู ให้ใช้ไหล่ดันเพื่อเปิดประตู หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดบนทิชชู เช็ดก่อนสัมผัส

3.โต๊ะทำงาน ควรทำความสะอาดโต๊ะทำงานตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยแอลกอฮอล์

4.โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์สำนักงาน ควรทำความสะอาดบ่อยๆ และถอดเคสออกมาเช็คด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

5.ราวบันไดเลื่อน แต่หากจำเป็นต้องจับควรรีบทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ทันที

6.ปุ่มกดลิฟต์ ให้ใช้ปากกาหรือไม้จิ้มฟันกดลิฟต์ เพื่อลดการสัมผัสกับลิฟต์โดยตรง

7.บัตรคูปองอาหาร บัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง ให้ใช้แอลกอฮอล์เข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% ฉีดที่บัตรทุกครั้งที่ได้รับบัตรมา

8.ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่างๆ หลังใช้งานให้รีบทำความสะอาดมือด้วยน้ำกับสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

9.ห้องน้ำสาธารณะ ใช้ทิชชูสัมผัสกับอุปกรณ์แทน หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดบนทิชชู เช็ดก่อนสัมผัส รวมถึงหลังเสร็จธุระ ควรทำความสะอาดมือทันที

10.พัสดุ ให้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีด หรือทิ้งไว้ในห้องแยกเป็นเวลา 2 วัน หากไม่สามารถวางทิ้งไว้ได้ ให้เช็ดทำความสะอาดก่อนจับ

ที่มา : 10 จุดสะสมเชื้อโควิด-19 ที่เราอาจคาดไม่ถึง