บอร์ด กปน. เผยใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก ลดค่าน้ำประปา 20% ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล

0
นายนิพนธ์ บุญญามณี,บอร์ด กปน.,โควิด-19,โควิด19,การประปานครหลวง,มท.2,ลดค่าน้ำประปาอีก 20%,มาตรการช่วยเหลือ 4+1,ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก,พื้นที่กทม.และปริมณฑล

นายนิพนธ์ บุญญามณี  เผยบอร์ด กปน. เพิ่มมาตรการช่วยเหลือ 4+1 ลดค่าน้ำประปาอีก 20% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (28 เม.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า การประชุมมอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการการประปานครหลวง (บอร์ด กปน.) ชุดใหม่ไปเมื่อวานนี้ ซึ่ง มท.2 ได้เน้นย้ำภารกิจเร่งด่วนความสำคัญของบอร์ด กปน.ในขณะนี้คือเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายนิพนธ์ บุญญามณี มอบนโยบายให้ กปน. มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้น้ำเป็นหลัก
นายนิพนธ์ บุญญามณี มอบนโยบายให้ กปน. มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้น้ำเป็นหลัก

โดยการออกมาตรการเพิ่มเติมจากที่การประปานครหลวง(กปน.) ได้ดำเนินการไปแล้วใน 4 มาตรการ ได้แก่

  1. การยกเว้นการตัดน้ำประปา ทั้งชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ เป็นเวลา 2 เดือนจนถึงเดือนพ.ค.นี้
  2. การลดค่าน้ำประปาลง 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พ.ค.-ก.ค.
  3. การขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระได้นาน 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พ.ค-มิ.ย 63
  4. การคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 เป็นต้นไป นั้น

จากการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง/บอร์ดกปน. เมื่อ (27 เม.ย.) ได้สนองนโยบายตามที่ให้ไว้ ในเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนโดยเพิ่มมาตรการ ช่วยเหลือ 4+1 ได้แก่

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
  • ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก ทุกครัวเรือน
  • ลดค่าน้ำประปา 20% ตั้งแต่คิวที่11
  • ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำเป็น 6 เดือน สำหรับกิจการโรงแรมและที่พักอาศัย
  • ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน
  • เพิ่มมาตรการการคืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย

โดยมาตรการเพิ่มเติม 4+1 ในข้างต้น จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตรับผิดชอบของกปน.(กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ)”

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง