เดลินิวส์ เผยโครงการเกษียณก่อนกำหนด ชดเชยเงินสูงสุด 13 เดือน

0
เดลินิวส์,โควิด19,โควิด-19,สี่พระยาการพิมพ์,โครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด,ชดเชยเงินสูงสุด 13 เดือน,

ธุรกิจสื่อสู้วิกฤตโควิด-19 โดยบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ หรือ “เดลินิวส์” แพร่ประกาศโครงการให้พนักงานสมัครใจลาออก ภายใน 31 พ.ค.63นี้ พร้อมจ่ายชดเชยตามอายุงานสูงสุดถึง 13 เดือน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์รายวัน ‘เดลินิวส์‘ ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่องโครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) พนักงานท่านใด สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

โดยหากพนักงานสมัครใจลาออกจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไข ดังนี้

  • พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 30 วัน
  • พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 90 วัน
  • พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 90 วัน
  • พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 240 วัน
  • พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปีได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 300 วัน
  • พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 400 วัน
โครงการให้พนักงานสมัครใจลาออก
โครงการให้พนักงานสมัครใจลาออก

โครงการดังกล่าวมีหลักการ ก็คือ บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นชอบพนักงานที่ขอลาออกตามโครงการฯ นี้ เป็นความต้องการและสมัครใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน เป็นสิทธิฝ่ายเดียวของบริษัทฯ ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้พนักงานลาออกตามโครงการ กรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ข้อมูลจาก :

สำนักข่าวเนชั่น : สู้ไม่ไหว! เดลินิวส์เปิดสมัครใจลาออก ชดเชยสูงสุด 13 เดือน