ผู้พิการยิ้มออก! ครม.เพิ่มเบี้ยผู้พิการ บรรเทาผลกระทบโควิด19

0

ผู้พิการยิ้มออก! ครม.เพิ่มเบี้ยผู้พิการ จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท บรรเทาผลกระทบโควิด19 เริ่ม 1ต.ค. 2563

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 63 ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ จำนวน2 ล้านคน คนละ1,000 บาท

ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการ ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท เริ่ม 1ต.ค. 2563 จากที่ครม. เมื่อวันที่28 ม.ค. 63 ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น 1พันบาท แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1แสนบาทต่อปี) จำนวน 1 ล้านคน