ม็อบฮ่องกงลามหนัก!!! พ่อแม่จีนผวา??? พาลูกข้ามฝั่งย้ายโรงเรียนกลับ

0

มีเด็กเดินทางจากเซินเจิ้นข้ามไปเรียนฝั่งฮ่องกงเป็นหลักหมื่นคนทุกวัน ความไม่สงบในฮ่องกงทำให้หลายครอบครัวต้องพิจารณาหาโรงเรียนอื่น ความตึงเครียดที่เกิดจากความแตกต่างทางการเมืองทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาในฮ่องกง และโอกาสในการทำงานบนฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่

Cross-border pupils queue up to go through immigration at Lo Wu border checkpoint. Photo: Dickson Lee

เด็กเกือบ 30,000 คนทีเดินทางข้ามจากเซินเจิ้นไปโรงเรียนในฮ่องกงทุกๆ วัน แม้ว่าจะไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการ สื่อได้รายงานว่าจำนวนการเดินทางข้ามพรมแดนลดลงตั้งแต่ต้นปีการศึกษาในเดือนกันยายน

เหตุการณ์ความไม่สงบในฮ่องกงเป็นตัวเร่ง การตัดสินใจของพ่อแม่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะพาลูกออกจากระบบการศึกษาของฮ่องกง จากเดิมที่ผู้ปกครองก็มีความกังวลในเรื่องของแบ่งแยกทางสังคม การแข่งขัน และค่านิยมที่ได้รับการส่งเสริมจากโรงเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ หนังสือเรียนที่ใช้สำหรับวิชา liberal study (เสรีนิยมศึกษา) เป็นวิชาบังคับในโรงเรียนมัธยมของฮ่องกง หนังสือเรียนนั้นพูดถึงจีนแผ่นดินใหญ่เพียงด้านเดียว ที่พูดถึงแต่ด้านลบของจีนแผ่นดินใหญ่เช่นการทุจริต และความปลอดภัยของอาหาร แต่ไม่พูดถึงการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วการพัฒนาของจีนแผ่นดินใหญ่

อย่างไรก็ตามระบบฮ่องกงยังมีข้อดี (ถ้าไม่ดูปัจจัยทางการเมือง) จึงทำผู้ปกครองชาวเซินเจิ้นจากฝั่งแผ่นดินใหญ่บางคนพยายามพาลูกเข้าโรงเรียนในฮ่องกงตามกฎหมายของฮ่องกงเด็กที่เกิดในฮ่องกงมีสิทธิ์เข้าโรงเรียนในฮ่องกงแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ การศึกษาของฮ่องกงนั้นส่งเสริมทักษะ ความเป็นผู้นำ ผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร หน้าที่พลเมือง และทักษะด้านDigital การศึกษาของฮ่องกงนั้นก้าวหน้ากว่าในจีนแผ่นดินใหญ่ จดจำ และ เรียนรู้ ในขณะที่โรงเรียนของจีนแผ่นดินใหญ่มุ่งเน้นไปที่การสอนให้คิด และทักษะเฉพาะด้าน

ส่วนเข้าเรียนในโรงเรียนของจีนแผ่นดินใหญ่ได้นั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในในเซินเจิ้น มีสิทธ์ก่อนเด็กที่ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเมืองเสินเจิ้น รวมถึงเด็กที่เกิดในฮ่องกงด้วย และโรงเรียนของเซินเจิ้นก็มีจำนวนน้อยเกินไปอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่ามาตรฐานการศึกษาบนแผ่นดินใหญ่มีการปรับปรุง และจะทำให้มีความหน้าเชื่อถือมากขึ้นในอนาคต จีนแผ่นดินใหญ่มีตลาดงานขนาดใหญ่อุตสาหกรรม การศึกษาได้พัฒนาขึ้นอย่างมากโดยมีโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติตั้งขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาและมหาวิทยาลัยในประเทศจีนสามารถเสนอหลักสูตรบางอย่างที่ไม่มีในฮ่องกง

ระบบการศึกษา และโอกาสในหน้าที่การงาน เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้พ่อแม่ต้องกลับมาทบทวนการตัดสินใจการเลือกโรงเรียนให้กับลูก

#ม็อบฮ่องกง #ประท้วงฮ๋องกง

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3038446/why-hong-kongs-protests-are-pushing-some-chinese-parents-pull?utm_content=article&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1574206955