DP Survey ผนึกกำลัง มีที่มีเงิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บริการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

0

จากที่ DP Survey บริษัทสำรวจภัย จับมือร่วมกับ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด ผู้นำตลาดด้านการให้บริการสินเชื่อที่ดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ อำนวยความสะดวกรวดเร็ว และเสริมสร้างความมั่นใจในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ ด้วยค่าธรรมเนียมให้บริการที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า

นายกลพัฒน์ รัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด กล่าวว่า DP Survey เป็นบริษัทสำรวจภัยที่อยู่ภายใต้ บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด ในเครือบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการสินไหมการประกันภัยทุกประเภทแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจภัยและประเมินความเสียหาย การตรวจสภาพทรัพย์สินก่อนเอาประกันภัย การเรียกร้องคู่กรณี และการดำเนินการทางกฎหมายให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป

โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และทีมงานที่เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้าที่จะขอสินเชื่อกับมีที่ มีเงิน ซึ่งในปัจจุบัน DP Survey ได้ขยายการให้บริการในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับตลาดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบริการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน  ก็เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ  ที่จะเปิดให้บริการในปีนี้ รวมถึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Super Survey ที่ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้กับลูกค้าในการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สิน

นายอิสระ วงศ์รุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด ผู้นำตลาดด้านการให้บริการสินเชื่อที่ดินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทย และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ โดยสามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง มีที่  มีเงิน กับ DP Survey ในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ มีที่  มีเงิน ในการสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินราคาทรัพย์สินได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยพนักงาน DP Survey จะช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ลูกค้า ด้วยค่าธรรมเนียมการให้บริการที่เป็นธรรม ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมีที่ มีเงิน เป็นผู้ออกใบสั่งจ้างงาน พร้อมส่งสำเนาโฉนดที่ดิน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้กับ DP Survey สำหรับใช้ติดต่อนัดหมายกับลูกค้า เพื่อกำหนดวัน เวลาและสถานที่เข้าตรวจสอบแปลงที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่ DP Survey จะดำเนินการถ่ายภาพแปลงที่ดินตามรูปแบบและเกณฑ์ตามมาตรฐาน

รวมทั้งสำรวจข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น สภาพถนนทางเข้า-ออกแปลงที่ดิน สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง สิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา การรอนสิทธิ ราคาประเมินของทางราชการ เป็นต้น ส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชัน ที่จะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง  และสำหรับงานสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินนั้นเจ้าหน้าที่ DP Survey  จะดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด เป็นผู้คอยให้คำปรึกษา และส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชัน Super Survey

ทั้งนี้ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด มั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน DP Survey และเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของ มีที่ มีเงิน ในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ ไปได้ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยค่าธรรมเนียมให้บริการที่เป็นธรรม  และในอนาคต DP Survey  จะขยายการให้บริการโดยยกระดับเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน  และเป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น