คนไทยในนิวซีแลนด์ 168 คน เดินทางกลับไทยแล้ว หน่วยงานคุมเข้มส่งกักตัว 14 วัน

0
Royal Thai Embassy, Wellington,พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์,คนไทยในนิวซีแลนด์ 168 คน,คนไทยในนิวซีแลนด์,กักตัว 14 วัน,โควิด19,โควิด-19,กรมควบคุมโรค,พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์,นายกิตติพงศ์ กิตติขจร, TG 492,

คนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว จำนวน 168 คน ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูง ส่งขึ้นรถบัสไปดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐ

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 27 เม.ย.2563 ที่ประตู 10 ขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว จำนวน 168 คน ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492 เดินทางมาจากประเทศนิวซีแลนด์ เครื่องลงเวลา 19.26  น. โดยทั้งหมดผ่านการตรวจคัดกรองแล้วไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูง เจ้าหน้าที่ได้ส่งขึ้นรถบัสไปดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐ ที่โรงแรม  บางกอกพาเลช  จำนวน 161คน  และโรงแรมเมอเวนพิค จำนวน 7 คน

ภาพ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
คนไทยในนิวซีแลนด์ 168 คน เดินทางกลับไทยแล้ว
คนไทยในนิวซีแลนด์ 168 คน เดินทางกลับไทยแล้ว
คนไทยในนิวซีแลนด์ 168 คน เดินทางกลับไทยแล้ว

ด้านสถานเอกอัครราชทูตฯ จากเพจ Royal Thai Embassy, Wellington กล่าวว่า ภารกิจการส่งคนไทยกลับบ้านครั้งนี้ เกิดขึ้นได้โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งของไทยและนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมถึงบริษัทการบินไทย เอเจนท์การศึกษาของไทยที่ส่งนักเรียนมานิวซีแลนด์ กระทรวงการต่างประเทศของไทยและนิวซีแลนด์ กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ Education New Zealand สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ในทุก ๆ เมือง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันขอขอบคุณหน่วยงานทุกแห่งที่ได้สนับสนุนภารกิจในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ และสามารถนำคนไทยที่ตกค้างในนิวซีแลนด์ “กลับบ้าน” ได้อย่างปลอดภัย

ภารกิจส่งคนไทยกลับบ้านของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันในวันนี้ ( 27 เมษายน 2563)…

Posted by Royal Thai Embassy, Wellington on Sunday, April 26, 2020

ข้อมูลจาก : Royal Thai Embassy, Wellington