ข้อดีเคอร์ฟิว ตะลึง นักวิชาการทิศทางไทยชี้ อุบัติเหตุท้องถนนลดวูบจากวิกฤตโควิด-19

0

ข้อดีเคอร์ฟิว ตะลึง นักวิชาการทิศทางไทย รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา ชี้ อุบัติเหตุท้องถนนลดวูบจากวิกฤตโควิด-19

 

  • ตะลึง อุบัติเหตุจากรถลดวูบจากวิกฤตโควิด-19
  • รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชระเบียน และประธานยุทธศาสตร์วิจัย สถาบันทิศทางไทย

จากกรณีที่รัฐบาลไทยตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) หรือ ศบค. จากการรับฟังนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องโดยประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อมีมาตรการในการรับมือการระบาดของโรคจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจและได้รับคำชื่นชมจากหลายฝ่าย

สิ่งที่มีผลเกี่ยวเนื่องจากการงดกิจกรรมช่วงสงกรานต์และการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมประกาศเคอร์ฟิวในบางช่วงเวลาโดยที่ผ่านมาได้กำหนดระหว่าง 4 ทุ่มจนถึงตี 4 นอกจากผลที่ดีต่อการลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้สามารถลดผู้ป่วยรายใหม่จนเหลือไม่ถึง 10 รายต่อวันแล้ว ผลของการดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดสถิติที่เป็นผลดีต่อประชาชนและสถานการณ์ทางอุบัติเหตุอย่างเห็นได้ชัด

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

โดยข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากรายงานสถิติรับแจ้งผู้ประสบภัยจากรถทั้งประเทศ ของช่วงปี 2563 เทียบกับปีที่ผ่านมา (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน Thai RSC, 27 เมษายน 2563) เฉพาะข้อมูลจากการเก็บข้อมูลโดยศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง เมื่อเปรียบเทียบแล้วก็แสดงให้เห็นถึงผลที่ทำให้พบว่ามีคนเสียชีวิตในช่วงเดือนเมษายนลดลงเกินครึ่งจากเกินกว่า 800 รายลดลงมาเหลือเพียงไม่ถึง 400 รายเท่านั้น  รวมถึงจำนวนผู้ที่พิการหรือทุพพลภาพลดลงไปเหลือเพียง 1 ใน 3 จาก 300 รายเหลือเพียง 100 รายเท่านั้น

–ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถ (Vehicle Accident) ใน 7 วันอันตราย หรือในช่วงวันที่ 11 -17 เมษายนของทุกปี จากที่เคยจัดทำสถิติกันทุกๆ ปีในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ของปี 2563 ลดลงจากปีที่แล้วหรือ 2562 เป็นอย่างมากจาก 536 ราย เหลือผู้เสียชีวิตเพียง 198 รายเท่านั้น

นี่คือสถิติที่น่าสนใจจากมาตรการของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลดีต่อจำนวนอุบัติเหตุที่ลดลงอย่างน่าตื่นเต้น จำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักในการศึกษาการลดลงจากกรณีนี้เพื่อศึกษาผลที่อาจจะนำไปใช้ในโอกาสเทศกาลของปีต่อไปเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้ประชาชนปลอดภัยมากขึ้น