ปดิพัทธ์ นั่งรองปธ.คนที่ 1 ได้คะแนน 312 เสียง! ขณะ “วิทยา” ได้ 105 เสียง งดออกเสียงพรึ่บ!

0

ปดิพัทธ์ นั่งรองปธ.คนที่ 1 ได้คะแนน 312 เสียง! ขณะ “วิทยา” ได้ 105 เสียง งดออกเสียงพรึ่บ!

จากกรณีที่วันนี้ (4 กรกฎาคม 2566) จากกรณีพรรคก้าวไกล และ พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมแถลงเรื่องตำแหน่ง ประธานสภาฯ โดยได้ข้อสรุปตรงกันว่าจะเสนอชื่อของ “วันนอร์” หรือ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคประชาชาติ นั่งเก้าอี้ประธานสภาฯ

ทั้งนี้ วันนี้ ก็ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีวาระสำคัญคือการโหวตเลือกประธานสภา-รองประธานฯ

โดยขั้นตอนการโหวตเลือกตำแหน่งประธานสภาราษฎร และรองประธานสภาฯ โดยมี พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทย สมาชิกผู้มีอาวุโสสูงสุดอายุ 89 ปี จะทำหน้าที่ประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อดำเนินเลือกประธานตัวจริง ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 โดยให้ดำเนินการตามข้อบังคับฯ หมวด 1 ข้อ 6 ดังนี้

-สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ และการเสนอนั้นต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน

-ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม

-ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก

-ถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ

ซึ่งการเสนอชื่อประธานสภาในครั้งนี้ มีเพียงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคประชาชาติ เพียงชื่อเดียว จึงถือว่า นายวันนอร์ ได้รับเลือกไปโดยอัตโนมัติ

ต่อมาก็มาถึงขั้นตอนการโหวต รองประธานสภา คนที่ 1 และรองประธานสภาคนที่ 2  โดยรองประธานสภาคนที่ 1 มีการเสนอชื่อคือ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. พิษณุโลก พรรคก้าวไกลและ นายวิทยา แก้วภราดัย รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ

โดยมีตัวแทนจาก 6 พรรค เป็นกรรมการนับคะแนนเลือกรองประธานสภา คนที่ 1

1.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคก้าวไกล
2.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย
3.นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ พรรคภูมิใจไทย

4.นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ พรรคพลังประชารัฐ
5.นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
6.นายสุไลมาน บือแนปีแน พรรคประชาชาติ

ผลปรากฎว่า นายปดิพัทธ์ สันติภาดา จากพรรคก้าวไกล ได้คะแนน 312 เสียง และนายวิทยา แก้วภราดัย จากพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 105 เสียง งดออกเสียง 77 เสียง และมีบัตรเสีย 2 คะแนน รวม 496 เสียง

อย่างไรก็ตาม 8 พรรคร่วมรัฐบาล มีทั้งหมด 313 เสียง และพรรคฝ่ายค้าน มีทั้งหมด 187 เสียง