ลายเริ่มออก! เป็นธรรม1ใน8พรรคร่วมฯ ดันสันติภาพปาตานี ดึง”หมอสุภัทร” คณะทำงาน ขณะขบวนการนศ.Patanian รับลูก ปลุกทำประชามติปลดปล่อย

0

ลายเริ่มออก! เป็นธรรม1ใน8พรรคร่วมฯ ดันสันติภาพปาตานี ดึง”หมอสุภัทร” คณะทำงาน ขณะขบวนการนศ.Patanian รับลูก ปลุกทำประชามติปลดปล่อย

จากกรณีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดันสันติภาพปาตานี โดยระบุข้อความว่า

พรรคเป็นธรรม เสนอชื่อ “ฮากิม-นพ.สุภัทร-ซาฮารี” ร่วมคณะทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดันสันติภาพปาตานี และปัญหาเร่งด่วนของประชาชน วันนี้ผม กัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ที่พรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบตั้งขึ้น โดยมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นประธาน และตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล 8 พรรค ประชุมครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทย
จากมติที่ประชุม ที่ติดตามคณะทำงาน 7 ชุด ประกอบด้วยคณะทำงานค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และพลังงาน,คณะทำงานภัยแล้ง และเอลนินโญ,คณะทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้,แก้ไขรัฐธรรมนูญ,แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ PM 2.5,คณะทำงานเศรษฐกิจ ปากท้อง และ SME และคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
“พรรคเป็นธรรม ยืนยันว่า คณะทำงาน จะเร่งรัดปัญหาประชาชน ซึ่งมีคณะทำงาน 7 ชุดแล้ว จะตั้งเพิ่มอีก 5 ชุด รวม 12 คณะทำงาน แล้ว ถือเป็นการทำงานให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพรรคเป็นธรรม เน้นย้ำการสร้างสันติภาพปาตานี การจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนเป็นตัวตั้ง”
ในส่วนพรรคเป็นธรรม ได้เสนอชื่อคณะทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นายฮากิม พงตีกอ รองเลขาธิการพรรคเป็นธรรม ,นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และ นายซาฮารี เจ๊ะหลง นักกิจกรรมในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาล
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติ ตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก 5 ชุด ประกอบด้วย คณะทำงานเศรษฐกิจและรัฐบาลดิจิทัล, คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อต้านส่วย,คณะทำงานสาธารณสุข ,คณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม และคณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ สำหรับการทำงานของคณะทำงานแต่ละชุดจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งจะมีการประชุมทั้งในห้องกับการลงพื้นที่ ในส่วนคณะทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะประชุมกันในวันศุกร์​ที่ 9 มิถุนายนนี้ ก่อนจะลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกัน
ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ทางเพจ Patanian Student Movement – Pelajar Bangsa ได้โพสต์คําประกาศจาก PELAJAR BANGSA : ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ โดยระบุว่า “เราเชื่อมั่นว่าการประชามติ คือ สันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของ” หลังสิ้นสุดสนธิสัญญากรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๕๒ หรือ Anglo -Siamese Treaty of 1909
ปาตานีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามหรือรัฐไทยในปัจจุบัน ปรากฏความพยายามของชาวปาตานีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดความต้องการทางการเมือง ความพยายามเหล่านั้นแสดงออกทุกยุคทุกสมัย ทั้งแสดงออกผ่านการใช้อาวุธเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านและแสดงออกผ่านการต่อสู้ทางการเมืองโดยไม่ใช้อาวุธ
หากแต่เราชาวปาตานีไม่สามารถกําหนดชะตากรรมของเราเองได้ ซึ่งเราเชื่อว่า สิทธิการปลดปล่อย สิทธิในการมีชนชาติ (Nation) รวมไปถึงสิทธิในการกําหนดชะตากรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ติดตัวเราแต่เดิมในฐานะมนุษย์ และสามารถขับเคลื่อนต่อสู้ได้ในสังคมประชาธิปไตยโดยไม่ถูกจํากัด คุกคามโดยกฎหมาย การสร้างสันติภาพปาตานีให้เกิดขึ้นจําเป็นต้องมีพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัยและการมีเสรีภาพของประชาชนชาวปาตานี
Pelajar Bangsa คือองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมือง เกิดขึ้นจากการรวมตัวของปัจเจกนิสิตนักศึกษาชาวปาตานีที่เชื่อในการมีอยู่ของชาติปาตานี (Bangsa Patani) และต้องการกําหนดชะตากรรมตนเอง เราเคารพคุณค่าประชาธิปไตยที่รักห่วงแหนและภักดีต่อชาติมาตุภูมิ เรายึดมั่นในการต่อสู้ทางการเมืองด้วยแนวทางสันติวิธี เราจะรณรงค์และเคลื่อนไหวทางการเมืองถึงการมีอยู่ของชาติปาตานีและการทําประชามติเพื่อไปสู่สันติภาพที่ ประชาชนเป็นเจ้าของ
อย่างไรก็ตาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 119 ผู้ใดกระทำการใดๆ เพื่อราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ หรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป ต้องระวางโทษประการชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต