แค่เริ่มก็วุ่นแล้ว! ค่าแรง450บาทก้าวไกล พ่นพิษ-หมอเหรียญประกาศ รพ.มงกุฎ งดรับสมัครพนง.ใหม่-ยกเลิกจ้างพนง.ทดลองงานทั้งหมด

0

แค่เริ่มก็วุ่นแล้ว! ค่าแรง450บาทก้าวไกล พ่นพิษ-หมอเหรียญประกาศ รพ.มงกุฎ งดรับสมัครพนง.ใหม่-ยกเลิกจ้างพนง.ทดลองงานทั้งหมด

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อไทย และ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่าว ชี้แจงประเด็นพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายค่าแรง 600 บาท

ต่อมาน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี 25,000 บาทขึ้นไปว่าหลังจากได้ฟังคำอธิบายของผู้เสนอนโยบายคือพรรคเพื่อไทย ทำให้ทราบว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท

และเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับปริญญาตรีที่ 25,000 บาท เป็นเป้าหมายที่ผู้เสนอนโยบายต้องการทำให้ได้ภายในปี 2570 โดยมีสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพรรคก้าวไกล ที่สนับสนุนการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ เพียงแต่วิธีการที่ใช้แตกต่างกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ พรรคก้าวไกล ประกาศนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 450 บาทต่อวัน

ล่าสุดวันนี้ (16 พฤษภาคม 2566) ทางด้านของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า  เนื่องจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด(มหาชน) ผู้ประกอบกิจการ รพ.มงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบจากคู่ค้า เช่น ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ ที่บริษัทคู่ค้าต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วยเช่นกัน ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือ จึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในสถานะที่จะดำเนินกิจการได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
1. งดรับสมัครพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง ทุกวิชาชีพ ทุกกรณี โดยเฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงานให้ยกเลิกการจ้างทั้งหมด
3. ลดจำนวนการขึ้นปฏิบัติงานเวร การจ้างงานพิเศษ ทำงานนอกเวลา ฯลฯ
4. พนักงานที่มีเงินเดือนและค่าจ้างสูงกว่านโยบายหาเสียงอยู่แล้วยังคงจ้างงานในอัตราเดิมต่อไปตามปกติ แต่จะไม่มีการปรับขึ้นในอัตราสัมพัทธ์กับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่พรรคการเมืองหาเสียง
5. หน่วยงานใดที่มีพนักงานเกษียณอายุ หรือลาออกให้งดการบรรจุทดแทน
6. หากจำเป็นต้องเลิกจ้างงานพนักงานในบางแผนก พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
7. พนักงานที่ยังคงการบรรจุหรือการจ้างงาน จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะและกลุ่มบริษัทในเครือจะใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าแทนที่หรือเพื่อแบ่งเบาภาระงาน
8. สวัสดิการของพนักงานจำเป็นต้องปรับลดทุกรายการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.66
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
16 พ.ค.66 เวลา 8.20 น.