ทูตตปท.จุ้นไม่เลิก! โผล่กำแพงเพชร ขอเข้าสังเกตการณ์เลือกตั้ง ขณะทูตสหรัฐ เหิมหนัก ขอตรวจส่งมอบอุปกรณ์ลต.ทุกเขต

0

จากกรณีวันนี้ (14 พฤษภาคม 2566) เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ทำให้ประชาชนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก

โดยเมื่อวานนี้ (13 พฤษภาคม 2566) มีรายงานว่า นายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.กำแพงเพชร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย องค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ที่ได้ขออนุญาตเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งต่างๆ

ผอ.กกต.กำแพงเพชร กล่าวว่า กกต.กลาง ได้มีหนังสือมายังสำนักงาน กกต.กำแพงเพชร แจ้งเรื่องผู้แทนเอกอัคราชฑูตฯ ขออนุญาตในการเข้าสังเกตการณ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งทาง กกต.กำแพงเพชร พร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าแก่คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย องค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 2 คน ที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับ

ทั้งนี้ ตนได้อธิบายถึงกระบวนการ ขั้นตอนทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งให้กับผู้แทนเอกอัคราชฑูตฯ รับทราบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะกระบวนการที่เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือโกงการเลือกตั้ง นอกจากนั้นยังมีการสอบถามถึงเรื่องการจัดตั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่อย่างไร? ซึ่งกำแพงเพชรก็ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 567,986 คน มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 1,119 หน่วย วันนี้มีการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การจัดเลือกตั้งให้แก่หน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 เขต เพื่อให้เเต่ละเขตนำไปเตรียมจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้(14 พ.ค.) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ จนเสร็จสิ้นภารกิจ

ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย จะได้ลงพื้นที่ไปยังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่หน่วยเลือกตั้งในเเต่ละเขตอีกด้วย