ฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยง กับกระทรวงแรงงาน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563

0
นายธวัช เบญจาทิกุล,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กระทรวงแรงงาน,โควิด19,โควิด-19,แรงงานอิสระ,กพร.,พัฒนาทักษะอาชีพ,โครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,วันละ 150 บาท,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน,

กระทรวงแรงงาน เคาะมาตรการช่วยแรงงานอิสระ ฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ ลดผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงแรงงาน เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 63

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ซึ่ง กพร.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะอาชีพ จึงกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน จากผลกระทบดังกล่าว รวมถึงแรงงานที่ต้องหยุดงานจากสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราว ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และมีรายได้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย จึงจัดโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนขึ้น ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน รวม 390 รุ่น มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกอบรม กระจายเป้าหมายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การฝึกอาชีพดังกล่าว มีระยะเวลาการฝึก 15 วัน หลักสูตรที่ดำเนินการ เช่นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ บาริสต้ามืออาชีพ การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย การประกอบธุรกิจกาแฟ  การประกอบอาหาร และการทำขนม เป็นต้น ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท ดังนั้น ผู้ที่เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

ฝึกอาชีพฟรี ได้ค่าตอบแทน 150 บาทวัน

สำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง Up skill และ Re skill  พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ มีเป้าหมายดำเนินการอีก 7,000 คน ทั้งนี้ จะพิจารณาสาขาที่ฝึกอบรมตามความต้องการของแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อ สมัครฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0-2392-4790 ถึง 4 หรือ 0-2245-4317 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0-2245-4035

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563 ผ่านทาง https://docs.google.com หรือ (คลิก)

ฝึกอาชีพฟรี ได้ค่าตอบแทน 150 บาทวัน

ข้อมูลจาก : กระทรวงแรงงาน