กระชับโลกหลายขั้ว!! SCO ๘ ปท.ประชุมกลาโหมมีอิหร่าน-เบลารุสสังเกตการณ์ ดันอาเซียนเทดอลลาร์ใช้เงินปท.

0

เปิดฉากสัมนา SCO เนื้อหาการประชุมมีทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ครั้งนี้ได้เพิ่มความสัมพันธ์กับอาเซียนในขณะที่กลุ่มได้ร่วมกันผลักดันไปสู่การลดบทบาทเงินดอลลาร์ในการค้าขาย และเริ่มใช้เงินประเทศของตนแทน ในขณะที่ด้านกลาโหม ครั้งนี้รมว.กลาโหมประเทศสมาชิกถาวรมาพบหน้ากันและมีประเด็นหารือด้านความมั่นคงเพียง ท่ามกลางความตึงเครียดในหลายภูมิภาคโลก

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO เป็นองค์กรพันธมิตรทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ ๘ ประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๔ ได้แก่จีน รัสเซีย อินเดีย คาซัคสถาน คีร์กิสถาน ทาจิกิสถาน ปากีสถาน และอุซเบกิสถาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทั่วไป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา SCO ได้ขยายสมาชิกภาพเพื่อรวมรัฐผู้สังเกตการณ์ คู่เจรจา และแขกรับเชิญให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๖๖ สำนักข่าวสปุ๊ตนิกรายงานว่า จาง หมิง(Zhang Ming) เลขาธิการใหญ่ของ Shanghai Cooperation Organization (SCO) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของประเทศสมาชิก SCO เพื่อมุ่งสู่การลดบทบาทและมูลค่าเงินดอลลาร์ ตลอดจนโอกาสในการเปิดตัวสกุลเงินใหม่ที่จะใช้ใน การตั้งถิ่นฐานทางการเงินร่วมกัน เขาตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานอย่างแข็งขันกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของการตั้งถิ่นฐานในสกุลเงินของประเทศ แต่คำถามของการนำสกุลเงินร่วม SCO เดียวมาใช้นั้นยังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการ

เลขาธิการฯ เชื่อว่า ผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของ SCO และอาเซียนมีความใกล้ชิดกันมาก โดยเห็นได้จากการยอมรับอย่างรวดเร็วของบันทึกความเข้าใจเพียงหนึ่งปีหลังจากการก่อตั้ง SCO

ปัจจุบัน ในบริบทของความปั่นป่วนของโลก เลขาธิการถือว่าเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเป็นประเด็นสำคัญสำหรับความร่วมมือ และถือว่าอาเซียนเป็นผู้เล่นที่สำคัญในขอบเขตนี้ โดยเน้นย้ำเรื่องนี้ จางหมิงยังกล่าวถึงศักยภาพของความร่วมมือในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่การค้าไปจนถึงการต่อต้านการก่อการร้าย

เลขาธิการฯระบุว่า “ผมเห็นโอกาสอย่างกว้างขวางสำหรับความร่วมมือกับอาเซียนในด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง ความมั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรม เทคโนโลยีขั้นสูง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนในด้านการต่อสู้กับการก่อการร้าย ลัทธิสุดโต่ง และการแบ่งแยกดินแดน การค้ายาเสพติด การก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดน และการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย”

จางกล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทนำของประเทศสมาชิก SCO ในด้าน “การป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย” ปีที่แล้ว มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมตาม SCO เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เขากล่าวว่า“คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าในด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล SCO อยู่ในระดับแนวหน้า และบางครั้งก็เป็นผู้นำความพยายามระหว่างประเทศในการพัฒนาบรรทัดฐานสากล และมีผลผูกมัดทางกฎหมายสำหรับพฤติกรรมที่รับผิดชอบโดยรัฐในโดเมนไซเบอร์” 

ในประเด็นด้านความมั่นคง พลเอกเซอร์เก ชอยกู(Shoigu) รมว.กลาโหมรัสเซีย เดินทางถึงอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิก SCO ทั้ง ๘ ประเทศ ซึ่งมาพบกันครบพร้อมหน้าโดยมีรัฐมนตรีกลาโหมของเบลารุสและอิหร่าน ซึ่งเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมหารือด้วย

กระทรวงกลาโหมระบุว่า “การประชุมจะกล่าวถึงประเด็นเร่งด่วนด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและภูมิภาค และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการป้องกันและความมั่นคง” 

ราจนาธ ซิงก์(Rajnath Singh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดียจะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของ SCO ในวันที่ ๒๘ เม.ย.นี้ และ Khawaja Asif รัฐมนตรีกลาโหมของปากีสถานจะเข้าร่วมการประชุมผ่านโหมดเสมือนจริง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รัฐมนตรีกลาโหมของจีน Li Shangfu, พันเอก Sherali Mirzo ของทาจิกิสถาน, นายพลจัตวา Mohammad Reza Gharaei Ashtiyani ของอิหร่าน และพันเอก Ruslan Zhaksylykov ของคาซัคสถานมาถึงนิวเดลีและตามมาด้วยพลเอกเซอร์เก ชอยกูแห่งรัสเซีย รมว.กลาโหมอุซเบกิสถานและคีร์กิสถาน

บรรดารัฐมนตรีได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงสันติภาพและเสถียรภาพของอัฟกานิสถาน ตลอดจนความร่วมมือด้านกลาโหมระดับทวิภาคี นอกจากนี้ การพัฒนาระเบียงการขนส่งเหนือ-ใต้ระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาด้านโลจิสติกส์สำหรับอัฟกานิสถานและประเทศในเอเชียกลาง

ประเด็นพิพาทชายแดนระหว่างจีนและอินเดีย มีการประชุมนอกรอบของทั้งสองประเทศ ราชนาถ ซิงห์ รัฐมนตรีกลาโหมอินเดีย กับหลี่ ชางฟู รมว.กลาโหมจีนได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมา ด้านอินเดียเสนอว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนนั้นมีพื้นฐานอยู่บนความแพร่หลายของสันติภาพที่เขตแดน และประเด็นทั้งหมดควรได้รับการตัดสินตามข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่ 

กระทรวงกลาโหมอินเดียระบุในถ้อยแถลงว่า รัฐมนตรีทั้งสองหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนระหว่างอินเดียและจีน เนื้อหาระบุว่า ซิงห์ย้ำถึงรากฐานทั้งหมดของความสัมพันธ์ทวิภาคีถูก “กัดเซาะ” จากการละเมิดข้อตกลงที่มีอยู่ และการปลดแอกปัญหาที่พรมแดนจะตามมาได้ด้วยการลดระดับความรุนแรง