ตีแสกหน้าธนาธร! เปิดคำพิพากษาฉบับเต็ม ยกฟ้องสนธิญาณหมิ่นอาญาพ่วงแพ่ง24.75ล้าน ศาลชี้วิจารณ์โดยสุจริต เป็นสิทธิ์ปชช.ปกป้องสถาบัน

0

20 เมษายน 2566 – สืบเนื่องจากเมื่อ 9 พ.ย. 2563 เครือข่ายปกป้องสถาบันได้จัดชุมนุมที่ ม.รามคำแหง และนายสนธิญาณได้ปราศรัย ทำนองว่า ธนาธรอยู่เบื้องหลังกลุ่มเยาวชนที่จัดชุมนุมทางการเมืองและอื่นๆ ทำให้ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสีย ธนาธรจึงตัดสินใจแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย 27.5 ล้านบาท

และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลพิพากษายกฟ้อง โดยให้เหตุผลสิ่งที่ นายสนธิญาณได้อภิปรายเป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะคนไทยที่จะมีสิทธิ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยศาลได้หยิบยกข้อต่อสู้ในประเด็นที่นายธนาธร เขียนหนังสือ “ธนาธร Portrait” และให้สัมภาษณ์ไว้ ในลักษณะปิดบังอำพราง เพื่อไม่ให้ตนเองถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 โดยหนังสือดังกล่าว ศาลได้หยิบยกมาให้เห็นในประเด็นที่ทำให้คนอ่านแล้วรู้สึกได้ว่า

ทุกคนก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้ เนื่องจากในขณะนั้น นายธนาธร เป็นนักการเมือง และเป็นหัวหน้าคณะก้าวหน้า ดังนั้นสิ่งที่นายสนธิญาณ ได้วิพากษ์วิจารณ์ก็สามารถกระทำได้โดยสุจริต จึงได้รับการยกเว้น แม้ข้อความดังกล่าวจะมีลักษณะหมิ่นประมาท แต่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ศาลยังได้หยิบยกพฤติกรรมของ นายธนาธร จากหนังสือ “Portrait ธนาธร” ที่มีพฤติกรรมการเข้าร่วมการชุมนุมกับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมประท้วงทางการเมือง และพฤติการณ์อีกหลายอย่างที่ทำให้คนไทยมีสิทธิ์คิดและมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ว่า การกระทำดังกล่าวมีลักษณะบ่อนทำลายสถาบัน

และล่าสุดเช้าวันนี้ 20 เมษายน 2566 ได้มีการเผยแพร่เอกสารคำพิพากษาฉบับเต็ม ที่มีรายละเอียดการยกฟ้องทั้งหมด จากศาลอาญา โดยมีใจความสำคัญบางช่วงดังนี้

จำเลยในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน อันเป็นวิสัยที่ประชาชนที่มีความเชื่อเช่นนั้นย่อมกระทำได้ เมื่อจำเลยกระทำด้วยความเชื่อที่สุจริตแล้วจึงเป็นการแสดงความติชมด้วยความชอบธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (3) จำเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามฟ้อง

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 ดังนั้น

เมื่อข้อเท็จจริงคดีส่วนอาญารับฟังได้ว่า จำเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทการกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทก์ พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชา ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีส่วนแพ่งให้เป็นพับ