พบผู้ป่วยโควิดที่มีอาการท้องร่วง จะมีแนวโน้มปอดอักเสบรุนแรง

0
พบผู้ป่วยโควิดควบอาการท้องร่วง มีแนวโน้ม

นักวิจัย เผย พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการท้องร่วง มีแนวโน้มของอาการปอดอักเสบรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการท้องร่วง

บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารโรคทางเดินอาหารและตับแลนเซต (Lancet Gastroenterology and Hepatology) เมื่อไม่นานนี้ เปิดเผยว่า คณะนักวิจัยพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ที่มีอาการท้องร่วง มีแนวโน้มของอาการปอดอักเสบรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการท้องร่วง

คณะนักวิจัยจากโรงพยาบาลแห่งที่ 6 และสถาบันวิจัยโรคทางเดินอาหาร สังกัดมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น ได้ร่วมกันตรวจสอบลำไส้ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากศูนย์การแพทย์หลายแห่งในจีน พวกเขารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วย 232 ราย ที่มีผลทดสอบโรคโควิด-19 เป็นบวก และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 14 แห่งในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) หูเป่ย และเจียงซี ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. ถึง 6 มี.ค. โดยไม่ได้วิเคราะห์ผู้ป่วย 2 ราย ที่เป็นโรคระบบทางเดินอาหารอยู่ก่อนแล้ว

บทความระบุว่า อาการแรกเริ่มที่พบได้บ่อยที่สุดของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้แก่ มีไข้ ไอ และมีเสมหะ ส่วนอาการท้องร่วงพบในผู้ป่วย 49 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของผู้ป่วยทั้งหมด และพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการท้องร่วงมีอายุมากกว่า และมีแนวโน้มจะมีภาวะโรคร่วมมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการท้องร่วง

ตรวจเชื้อโควิด-19

คณะนักวิจัยยังพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการท้องร่วงมีอาการปอดอักเสบรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่มีอาการท้องร่วง และแม้อาการท้องร่วงจะไม่มีความเกี่ยวโยงกับการรักษาด้วยออกซิเจน แต่สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการท้องร่วงที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยหนักนั้นมีจำนวนมาก

อย่างไรก็ดี คณะนักวิจัยไม่ได้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างอาการท้องร่วงกับการใช้ยาต้านไวรัสหรือยาปฏิชีวนะ และดำเนินการวิเคราะห์โดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลความชุกของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ รวมถึงชี้ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่ายาบางรายการ อาทิ ยาต้านไวรัส ยาโลพินาเวียร์ (Lopinavir) และยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir) ส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงได้

ที่มา xinhuathai.com