เปิดตัว “เครือข่ายการเมืองสะอาด” จับทุจริต-ซื้อสิทธิ์ขายเสียงก่อนเลือกตั้งใหญ่ ขณะ “จตุพร” โผล่กดติดตามเพจ

0

เครือข่ายการเมืองสะอาด เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมแนวร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และสำนักข่าวท็อปนิวส์ เพื่อจับตาไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ซื้อสิทธิ์ขายเสียงก่อนเลือกตั้งใหญ่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกอำนาจรัฐของตัวเอง

วันนี้ (7 เม.ย.) ที่โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพ เครือข่ายการเมืองสะอาด (Network for clean politics) เพื่อตรวจสอบการเลือกตั้ง 2566 นำโดย ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ประธานเครือข่าย นายมานพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการ นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ กรรมการฝ่ายสื่อรณรงค์และเผยแพร่ พร้อมด้วย คณะกรรมการเครือข่าย และองค์กรแนวร่วม อาทิ สถาบันทิศทางไทย สำนักข่าวท็อปนิวส์ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายกองทัพธรรม

แถลงข่าวเปิดตัวการทำงานของเครือข่ายการเมืองสะอาด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเลือกตั้ง 2566 วันที่ 14 พ.ค.นี้ เป็นการเลือกตั้งใช้บัตรสองใบ มีโอกาสซื้อเสียงอย่างมากในการเลือกตั้งระบบแบบแบ่งเขต นอกจากนี้มีการเตรียมซื้อเสียงจากหัวคะแนนในพื้นที่ แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม ให้หัวละ 500 บาท มาร่วมฟังการปราศรัย ทั้งนี้เมื่อถึงวันเลือกตั้งจริงคาดว่าจะมีการซื้อเสียงมากขึ้น ทำให้ถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เครือข่ายการเมืองสะอาด จึงจัดตั้งขึ้นมาจากวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณที่รักความถูกต้อง ของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักศึกษา และเครือข่ายต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และตรวจสอบการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างยุติธรรม ปลอดภัย อิสระ และสะอาดจากการซื้อเสียงให้มากที่สุด

ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวว่า เครือข่ายการเมืองสะอาดก่อตั้งเพราะเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่มาของอำนาจรัฐ เป็นหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หากมีการใช้อำนาจรัฐแทรกแซงการเลือกตั้ง ไม่เป็นไปอย่างยุติธรรม ทำบัตรเสียเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกลไกในการโกงการเลือกตั้งมีหลายวิธี เครือข่ายการเมืองสะอาดจะเข้าไปตรวจสอบกลไกต่างๆ รวมถึงการปฎิบัติหน้าที่ของพรรคการเมือง นักการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าทำถูกต้องหรือไม่

“การเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเป็นไปอย่างอิสระเสรี บริสุทธิ์ ยุติธรรม การเข้าถึงอำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้องจะเป็นการถอนทุนคืนจากการเมือง ทำให้ประเทศย่ำแย่”

สำหรับวิธีการตรวจสอบจะต้องเก็บหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อดำเนินคดี เครือข่ายของเราจะได้รับการร่วมมือจากประชาชนในจะอ่านแจ้งเบาะแส แต่หากข้อมูลที่ได้มาเป็นการใส่ร้ายป้ายสี ก็จะเป็นข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการทางคดีต่อไป

ดร.เวทิน ชาติกุล กรรมการฝ่ายประสานงานเครือข่าย กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าการเลือกตั้งในปีนี้จะมีการซื้อเสียงมากที่สุด เครือข่ายการเมืองสะอาดจึงต้องมีแนวร่วมหลายเครือข่ายในการร่วมกันตรวจสอบ เพื่อให้ไม่เกิดความทุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้ การเมืองจะต้องสะอาด

นายเอกชัย กล่าวว่า สำนักข่าวท็อปนิวส์ จะร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเผยแพร่ผ่านทางสื่อทุกช่องทาง จะรณรงค์ในเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง ไม่ให้ประชาชนซื้อสิทธิ์ขายเสียง อีกทั้งเรามีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำอยู่ทุกภาค ช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องว่าการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ มีแนวโน้มจะโกงหรือไม่

“สำนักข่าวท็อปนิวส์ เป็นสื่อกลางสำหรับประชาชน ที่จะนำข้อมูลส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ การเข้ามาร่วมครั้งนี้ เรายินดีและคาดหวังว่าจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเมืองจะเกิดจากประชาชนอยากได้จริงๆ”

นอกจากนี้ สำหรับเครือข่ายนักศึกษา นายปัณณทัต สามสาหร่าย กรรมการฝ่ายนักศึกษา กล่าวถึงการรณรงค์ในกลุ่มนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า เราจะพยายามตรวจสอบ และส่งเรื่องไปยัง กกต. เพราะการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความซับซ้อนมากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งอยากให้คนรุ่นใหม่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และเลือกคนที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม นายจตุพร พรหมพันธ์ุ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน ก็ได้เข้ามากดติดตาม เพจ เครือข่ายการเมืองสะอาด-Network For Clean Politics ด้วย