สว.ตัดงบฯคืนคลังเกือบร้อยล้าน!พร้อมสละเงินเดือนอีก10ล้าน สู้ภัยโควิด

0

สว.ตัดงบฯคืนคลังเกือบร้อยล้าน!พร้อมสละเงินเดือนอีก10ล้าน สู้ภัยโควิด

(22เม.ย.63) สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวระบุว่า..วุฒิสภาเคาะตัดงบประมาณคืนคลัง93.31 ล้านบาท สละเงินเดือนสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดรอบแรก10ล้านบาท ตั้งคณะทำงานพิจารณาความช่วยเหลือประชาชนตรอเรื่อง #ประเทศไทยต้องชนะครับ

 

วันนี้ พุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ได้ทำหน้าที่กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญประชุมร่วมกับท่านประธานวุฒิสภา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม หมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ โดยมีประธานคณะกรรมาธิการและผู้แทนที่เป็นกรรมธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิ โดยมีมติร่วมกันที่จะให้ความเห็นชอบในการตัดงบประมาณ ส่งคืนกระทรวงการคลัง ร้อยละ25ของบประมาณที่ยังมิได้เบิกจ่ายเป็นเงิน93.1ล้านบาท โดยเป็นค่าเดินทางไปประชุมต่างประเทศทวิภาคีและคณะกรรมาธิการทุกคณะรวม67.5ล้านบาท งบประมาณค่ารับรองแขกต่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการประชุมนานาชาติ24.8ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการไทยและต่างประเทศ 1ล้านบาท รวม93.1ล้านบาท

 

ที่ประชุมได้รับทราบผลการออกไปช่วยเหลือของสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศที่ออกไปช่วยเหลือแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสพภัยวิกฤติโควิด19 ในเวลานี้แล้ว ที่ประชุมยังมีมติให้นำเงินบริจาคที่ได้จากเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภาเดือนละ50,000บาทที่รวบรวมเงินได้เบื้องต้นแล้ว 10ล้านบาท นำส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสู้ภัยโควิดครั้งนี้ และมีมติให้ตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณาความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมเร่งด่วนต่อไปซึ่งผมได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้เป็นคณะทำงานดังกล่าวด้วยและจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา ลงวันที่22เมษายน 2563