เศรษฐีใจบุญ แจกข้าวสาร 2,000 ถัง ไข่ไก่ 90,000 ฟอง เยียวยาชาวบ้าน ช่วงวิกฤตโควิด-19

0

เศรษฐีใจบุญ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมแจกไข่ จำนวน 90,000 ฟอง ข้าวสาร จำนวน 2,000 ถัง 30 ตัน เป็นจำนวนเงินกว่า 750,000 บาทให้กับประชาชน ชาวบ้าน จ.สระบุรี ที่ประสบปัญหาช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่บริเวณ ม.4 ต.หน้าพรลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี บริษัท แอมเพอ ริช สโตน จำกัด โดยนายอธิพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา (เสี่ยบี) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมแจกไข่ จำนวน 90,000 ฟอง ข้าวสาร จำนวน 2,000 ถัง (30 ตัน) เป็นจำนวนเงินกว่า 750,000 บาท

ให้กับประชาชน ชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 12 หมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาช่วงวิกฤต โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) โดยแจกให้กับประชาชนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ ต.หน้าพระลาน แจกข้าวทะเบียนบ้านละ 1 ถัง ( 15 กก.) ไข่ 10 ฟอง ซึ่งชาวบ้านจะต้องเดินผ่านจุดคัดกรอง

และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน จากนั้นจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย พร้อมกับล้างมือด้วยเจลกอกอฮอล์ จากนั้นก็จะผ่านการตรวจสำเนาทะเบียนบ้าน โดยให้ 1 ทะเบียนบ้าน ต่อ 1 ชุด โดยทิ้งระยะห่าง 2 เมตร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลอำนวยความสะดวก ซึ่งมีชาวบ้านในเขตพื้นที่ ต.หน้าพระลาน มาเข้าคิว ต่อแถว กันเป็นจำนวนมาก

ทางด้านนายอธิพัฒน์ (เสี่ยบี) อริยพิทักษ์เดชา กรรมการบริษัท แอมเพอ ริช สโตน จำกัดกล่าวว่า ทางด้านบริษัท แอมเพอ ริช สโตน จำกัด เนื่องจากเห็นว่า ประเทศไทยนั้น เกิดวิกฤตโควิด-19 มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงมีความประสงที่จะแจกข้าวสาร และไข่ ให้กับพี่น้อง ต.หน้าพระลาน จำนวน 30 ตัน และไข่ จำนวน 90,000 ฟอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาล และครอบครับของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการแจกข้าวสารกับพี่น้องประชาชน ต.หน้าพระลานทุกปี ซึ่งปีละประมาณ 45 ตัน ซึ่งในเขต ต.หน้าพระลาน จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 6,000 ครัวเรือน ซึ่งในวันนี้จะทำการแจกเพื่อบรรเทาวามเดือดร้อน จำนวน 2,000 ครัวเรือน แต่ถ้าสถานการณ์ โควิด 19 ยังไม่ผ่านพ้นไป ในเดือน พฤษภาคม ทางบริษัทจะทำการแจกกับพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับในวันนี้