ครม.หั่นงบ63แสนล้านนำสู้โควิด!?! เปิด4กระทรวงโดนมากสุด!!! มีชวดเรือดำน้ำ???

0

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้งบประมาณต้องถูกใช้อย่างมากมาย ล่าสุดรัฐบาล ได้ใช้งบของปี63มาช่วยโดยครม.ไฟเขียวถึงแสนล้าน ซึ่งมี5กระทรวงที่ถูกปรับลดมากที่สุด อันมี้เรื่องจัดซื้อเรือดำน้ำด้วย

โดยเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก ซึ่งเป็นของดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ครม.เห็นชอบการโอนงบประมาณของส่วนราชการ จำนวน 100,395 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นงบกลาง #โควิด-19

กระทรวงที่ปรับลดงบประมาณมากที่สุด เรียงอันดับดังนี้ กระทรวงคลัง 3.6 หมื่นล้านบาท (เงินจ่ายคืนต้นเงินกู้ ชะลอไปก่อน)กระทรวงกลาโหม 1.8 หมื่นล้านบาท กระทรวงคมนาคม 1.1 หมื่นล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 6.3 พันล้านบาท(หั่นงบสู้โควิด-19)

มีทุกสิ่งที่ใจค้นหา
มีทุกสิ่งที่ใจค้นหา

หากแบ่งตามประเภทงบประมาณ งบประมาณร่ายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) 4.69 หมื่นล้านบาท งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 1.42 หมื่นล้านบาท งบประมาณรายจ่ายทุนหมุนเวียน 2.62 พันล้านบาท งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ 3.66 หมื่นล้านบาท (หั่นงบสู้โควิด-19)

มีขั้นตอนกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อ คือ สำนักงบประมาณ รับฟังความคิดเห็นการโอนงบประมาณ และรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้ ครม.ทราบ สำนักงบประมาณ จัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ และเอกสารประกอบ เสนอ ครม.เพื่อพิจารณานำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ฯ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน (หั่นงบสู้โควิด-19)

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 21 เม.ย.63  นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 100,300 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยการจัดทำพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ขอให้ส่วนราชการโอนงบประมาณรายจ่ายบางส่วนของหน่วยราชการต่าง ๆ อย่างน้อย10% เพื่อนํางบประมาณไป ไปใช้สนับสนุนในการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็นอื่นๆ

ทั้งนี้งบประมาณที่โอนได้ส่วนใหญ่เป็นงบด้านอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรม การเดินทางไปประชุม ดูงานต่างประเทศ และงบลงทุนในครงการที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วน และยังไม่ได้ลงนามสัญญา เช่น โครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ ลำที่ 2-3 ของกองทัพเรือ (หั่นงบสู้โควิด-19)

ที่มาเฟซบุ๊ก : รัชดา ธนาดิเรก

 

https://www.thansettakij.com/content/430713