ลุงตู่มาเอง!!สั่งเบรกยานเกราะล้อยาง 50 คัน หั่นงบจัดซื้ออาวุธ 20%

0

ลุงตู่มาเอง!!สั่งเบรกยานเกราะล้อยาง 50 คัน หั่นงบจัดซื้ออาวุธ 20%

 

สืบเนื่องจากกรณีที่ เว็บไซต์กองจัดหาสรรพาวุธทหารบก ได้เผยแพร่ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ ตามประกาศดังกล่าว มีเอกสารแนบระบุรายละเอียด รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง : P63040021004 ชื่อโครงการ : ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการทางเทคนิค ฯลฯ จำนวน 50 คัน โดยวิธี FMS งบประมาณโครงการ : 4,515,000,000.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) : 04/2563

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
  • สร้างเสียงวิพากษฺวิจารณ์เป็นประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ลุงตู่ตูน ระบุว่า นายกฯลุงตู่สั่งเบรกไม่ให้มีการจัดซื้ออาวุธ #ลุงตู่ #ลุงตู่ตูน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ พร้อมทั้งระบุ หั่นงบจัดซื้ออาวุธ 20% ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแผนซื้อยานเกราะ 50 คัน เป็นการเสนอแผนตามโครงการต่อเนื่อง (ล็อต 2) ยังไม่ได้มีการจัดซื้อแต่อย่างใด

ได้เสียงประชาชนชื่นชมไม่น้อย เช่น “ถูกต้องครับท่านนายกฯ ปชช.อยู่ได้ รบ.อยู่ได้ ปชช.ตาย รบ.ตาย ขอบคุณท่านที่จัดการหน้ากาก และเจล ฯ และเครื่องมือแพทย์ฯ ได้ทันถ่วงถี่จนสามารถลด โควิดฯ ได้ ((ขอบคุณท่านที่เสี่ยง รบ.แตก)) เพื่อ ปชช.”

นายกฯลุงตู่สั่งเบรกไม่ให้มีการจัดซื้ออาวุธ#ลุงตู่ #ลุงตู่ตูน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Posted by ลุงตู่ตูน on Tuesday, April 21, 2020