เปิดฐานทัพสหรัฐ750 แห่งใน80ปท. ตะลึง2ชาติเอเชียยอมให้ตั้งกว่า70ปี แถมจ่ายให้ปีละ8,000ล้านดอลลาร์-ต้องซื้ออาวุธUSA

0

จากกรณีชาติมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันทั้งในด้านยุทโธปกรณ์และภาวะทางเศรษฐกิจ ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาอีกหนึ่งเหตุการณ์ นั่นคือการรุกเข้าไปตั้งฐานทัพของชาติมหาอำนาจโดยมีนัยยะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง!!!

ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าว Blockdit World Update ได้นำเสนอไว้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยมีชาติในเอเชียที่ถูกสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพอย่างยาวนานว่า

“สหรัฐ คือชาติที่ตั้งฐานทัพมากที่สุดถึงราว 750 แห่ง ในกว่า 80 ประเทศ ทหารอเมริกันแทบทั้งหมด จึงไม่ได้ประจำการปกป้องแผ่นดินตนเอง แต่ไปประจำการในต่างชาติ

ในรูปแบบ ทหารสัญญาจ้าง หรือ ทหารรับจ้าง ต่ออายุการจ้างงานกับกลาโหมสหรัฐ สวัสดิการไม่มี เป็นระบบทำประกันหักจากเงินเดือน เพราะไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องชาติ อีกส่วนคือทหารรับจ้างเหมาเอกชน (PMC) มีบริษัทอีกเพียบรับจ้างเหมากลาโหมสหรัฐไปรบ เช่น อิรัก ซีเรีย ยูเครน ฯลฯ

เมื่อชาติใดยินยอมเสียเอกราชอำนาจอธิปไตยให้สหรัฐ แล้วก็จะไปตั้งฐานทัพเสมือนเป็นผู้ปกครอง ควบคุม สั่งการ ชักใย กองทัพของประเทศนั้นๆ และกระตุ้นให้สั่งซื้ออาวุธสหรัฐ เพิ่มขึ้นทุกปี

ถือเป็นการจ่าย เครื่องบรรณาการรายปี โดยขั้นต่ำต้องซื้ออาวุธจากสหรัฐ 2% ของรายได้รวม GDP ชาตินั้น อีกทั้งจะต้องจ่ายเงินเพิ่มต่างหากเป็นค่าคุ้มครองแป๊ะเจี๊ยะรายปีให้รัฐบาลสหรัฐตามแต่จะเรียกร้อง เช่น

ญี่ปุ่น มีทหารอเมริกัน ประจำการยึดครอง 55,000 นาย ต้องจ่ายค่าคุ้มครองรายปี 8,000 ล้านดอลลาร์ (275,200 ล้านบาท) เป็นค่าเงินเดือนทหารอเมริกัน ค่าสาธารณูปโภค ของใช้ประจำวัน ไปจนถึงกระดาษชำระ

จากนั้นญี่ปุ่นต้องจัดงบประมาณอีกช่วงหลังราว 1 ล้านล้านบาท/ปี ซื้ออาวุธจากสหรัฐ เป็นแบบนี้มากว่า 7 ทศวรรษแล้ว รวมถึงเกาหลีใต้ สหภาพยุโรป ที่ตั้งฐานทัพ 7 ชาติ เสมือนพลเมืองนั้นต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อนำภาษีชาติไปให้สหรัฐ

โดยหลักสากลแล้วชาติใดก็ตามที่ยินยอมให้กองทัพชาติอื่น มาตั้งฐานทัพ และส่งทหารมาประจำการอย่างถาวรไม่ใช่การซ้อมรบ ขนอาวุธมาจำนวนมาก ติดตั้งขีปนาวุธตั้งเล็งเป้าไปยังชาติอื่น

ชาตินั้นก็ถือว่าสูญเสียอำนาจอธิปไตย เสียเอกราชไปแล้ว นอกจากนี้สหรัฐยังสามารถถึงข้อมูลสำคัญในชาตินั้นได้ทั้งหมดทันที เช่น ฐานข้อมูลประชากร , ข้อมูลส่วนบุคคล , ระบบภาษี , ศุลกากร , สรรพสามิต

ข้อมูลทางความมั่นคงฐานทัพ , ข่าวกรอง , ทหาร , ตำรวจ ,  อาวุธ , กระสุน ฯลฯ และยังมีอำนาจสั่งการบังคับบัญชา แทรกแซง ปฏิบัติการกองทัพประเทศนั้นเสมือนเป็นรัฐบาลเงา รัฐซ้อนรัฐ”

Cr.https://www.blockdit.com/world.update

Cr.https://www.facebook.com/profile.php?id=100077775671454