สภาเด็กและเยาวชนบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทย

0

“เยาวชน” หมายถึง ช่วงชีวิตระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ในหลาย ๆ สังคม โดยทั่วไปถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาระหว่างวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ อายุประมาณ 15 ถึง 25 ปี ในช่วงระยะนี้ของชีวิต บุคคลกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ความคิด และอารมณ์เมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

พวกเขาอาจกำลังสำรวจตัวตนของพวกเขา แสวงหาความเป็นอิสระ และตัดสินใจว่าจะกำหนดอนาคตของพวกเขา ในหลายวัฒนธรรม เยาวชนถูกมองว่าเป็นผู้นำในอนาคตและตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง และมักจะพยายามสนับสนุนและส่งเสริมพวกเขาให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

นี่จึงเป็นที่มาของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชน ทำหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน

และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ศูนย์การเรียนรู้ของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร ที่นี่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบของสภาเด็กและเยาวชน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ทางกรมได้เล็งเห็นว่า เยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของสังคม ไม่ว่าจะ ความคิดที่สร้างสรรค์ พลังกาย พลังใจ

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับสังคมในการสนับสนุนและลงทุนในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ซึ่งอาจรวมถึงการให้การศึกษา โอกาสในการเป็นผู้นำและการเติบโตส่วนบุคคลอีกด้วย

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหลักคิดของเด็กๆ ทุกคนที่รับชมสารคดีมาถึงตอนนี้ คงจะมีความเข้าใจบริบทของสภาเด็กและเยาวชนกันพอสมควรแล้ว

ทีนี้เราจะไปพูดคุยกับ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ของศูนย์การเรียนรู้ “สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร” ถึงวิธีการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ว่ามีกิจกรรมด้านไหนบ้าง ที่ทางศูนย์ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อตอบสนองและพัฒนาศักภาพของตัวเด็กๆเองได้อย่างครบองค์ประกอบ

https://www.youtube.com/watch?v=7yHVapYtXw0