คนไทยต้องอ่าน!!!ประเทศไทยหลังโควิดบูม!?!จะเป็นศูนย์กลางของคนทั้งโลก

0

จากที่ล่าสุดนพ.ทวีศิลป์ โฆษกศบค. แถลงการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้ติดเชื้อรายใหม่19 ราย ป่วยสะสม2,811หายกลับบ้านได้ 2,108 เสียชีวิต 48 รายเห็นว่าไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการมองถึงอนาคตประเทศหลังโควิด-19 ว่าจะมีทิศทางที่ดี

ทั้งนี้มีบทความการวิเคราะห์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ที่ได้เขียนชี้ให้เห็นถึงประเทศไทยหลังโควิด-19นี้ โดยเนื้อหาทั้งหมดระบุว่า… ประเทศไทยกำลังจะบูมหลังโควิด-19 แน่นอน!!! นักลงทุนต่างชาติต่างเห็นพ้องว่า ประเทศไทยปลอดภัยที่สุด เศรษฐีต่างชาติกำลังตัดสินใจย้ายที่พำนักมาอยู่ในประเทศที่มีระบบการดูแลรักษา ระบบการแพทย์และการพยาบาลที่ดีที่สุด ประเทศไทยคือทางเลือกอันดับต้นๆของโลก!!!!!!

ผู้สูงอายุจากหลายประเทศ สนใจที่จะย้ายมาพักระยาวกับประเทศที่มีระบบการดูแลมนุษย์ที่ดีอย่างมีระบบ!!!!! การสร้างเมืองใหม่ๆจะเกิดขึ้นในไทย!!!!!! การพัฒนาเศรษฐกิจจากคนรวยและเก่งจากทั้งโลกจะทำให้ประเทศไทยเนื้อหอมที่สุด และอาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคเพราะปัจจัยบวกมากมายที่ประเทศไทยของเรามี เช่น

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ระบบการจัดการอาหารที่เป็นวงจรที่สามารถพึ่งพาตัวเองใด้ทั้งระบบ เป็นดินแดนอาหารและครัวโลก เป็นแหล่งที่ไม่มีวันอดอยาก และกันดารอาหาร ค่าครองชีพไม่สูง ดำรงชีพใด้ไม่ยาก สังคมไม่สลับซับซ้อนยุ่งยาก ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของ          ในหลวงรัชกาลที่9 จะเป็นปรัชญาที่มีคุณค่าที่สุดในโลก ไทยคือศูนย์กลางแนวคิดที่จะมีคนในโลกเข้ามาศึกษาและต่อยอดสู่นวัตกรรมแห่งการอยู่ ยั่งยืนและปลอดภัย (ไทยหลังโควิด-19)

สภาพอากาศที่ดี ต่อการอยู่อาศัย อากาศร้อนเป็นผลดี เพราะทำให้สถิติการแพร่เชื้อในลักษณะอากาศแบบนี้น้อย ระบบสมาร์ทฟาร์ม ระบบการออกแบบบ้านที่มีระบบการอยู่และสร้างนวัตกรรมในครัวเรือน สามารถสร้างสรรค์ใด้ดีในประเทศ การเป็นมิตร ความอารยะของคนไทย ส่วนใหญ่ เป็นผลบวกต่อการต้อนรับสิ่งดีดีจากทั้งโลก(ไทยหลังโควิด-19)

ระบบกฏหมายที่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนจากต่างชาติ ถือยังเป็นผลบวกไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ มีอุปสรรคอยู่บ้างแต่สามารถแก้ใด้ไม่ยากนัก และสามารถปลดล็อคใด้เช่น EEC. NEC อันมีผลต่อการเสริมสร้างโครงการดีดี(ไทยหลังโควิด-19)

ผมขอเสนอไอเดียนี้กับรัฐบาลเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการรองรับและควรมีระบบการบริหารจัดการในการสร้างเมืองเซฟโซน เมืองปลอดภัย เมืองไร้โรค เมืองใหม่ๆ กระจายตัวอยู่ในประเทศทุกจังหวัด มีการสนับสนุนให้เกิดการยกร่างกฏหมายใหม่ๆที่ให้โควต้าคนเก่ง และ มีงบประมาณในการร่วมพัฒนาประเทศกับคนไทย(ไทยหลังโควิด-19)

แต่ไม่ใช่การขายแผ่นดินแต่ให้มุ่งเน้นการพัฒนาร่วมเฉพาะผู้มีศักยภาพจากทั้งโลกมาร่วมกันลงทุน อันจะมีเงินหมุนเวียนมหาศาล จากเงินทั้งโลก และถือเป็นการยกระดับประเทศไปพร้อมกันสู่ประเทศพัฒนาแล้ว รัฐบาลควรจัดให้มีระบบการจัดการ ในช่วงเวลานี้ทั้งระบบ ที่วางแผนเตรียมการในการระดมทุนจากโพ้นทะเล(ไทยหลังโควิด-19)

ควรมีการนำเสนอภาพลักษณ์เชิงความน่าลงทุนและศักยภาพที่ดีสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่เนิ่นๆ ควรนำเสนอวิธีการใหม่ๆในการแถลงที่ทำให้คนไทยมีกำลังใจไม่ใช่ดูหดหู่ แนะนำให้เศรษฐีในไทยที่มีศักยภาพเร่งการลงทุนต่างๆที่มีผลต่อการสร้างงาน สร้างรายใด้ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการกระจายการสร้างเมือง ที่ให้คนไทยใด้มีพื้นที่อยู่สบาย และการเลือกคนต่างชาติที่มีศักยภาพร่วมกันพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน(ไทยหลังโควิด-19)

จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เศรษฐี20ตระกูล แต่ควรหมายถึงศักยภาพของคนที่มีสายป่านทั้งหมด ที่ทุกคนต่างมีความสำเร็จในแผ่นดินนี้ ควรใช้เวลานี้ยกระดับ ทรัพยากรของชาติ ให้มีคุณค่ามากขึ้น ส่งเสริมระบบเอสเอ็มอีไทยให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ปัญญาประดิษฐ์ ส่งเสริมให้ธุรกิจเล็กๆรากหญ้าเข้าสู่ระบบการจัดการเพื่อประกันความเสี่ยง เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติสามารถมีระบบจ่ายเงินชดเชยใด้ทุกคน(ไทยหลังโควิด-19)

ส่งเสริมให้เกิดการออมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงระยะยาวให้มากที่สุด ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่แรงงานเสถียร ระบบแรงงานสำนักงานที่มีระบบประกันสังคม ให้มากที่สุด ส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังกับนายจ้างคุณภาพ ที่มีระบบให้เกิดความมั่นคง มีรากฐานดีทั้งระบบ รัฐบาลควรมีกลไกส่งเสริมให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งทั้งระบบ และสนับสนุนเขาให้ลุกขึ้นเดินใด้จากแพลทฟอร์มโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมของสังคม!!! (ไทยหลังโควิด-19)

ส่งเสริมให้คนในชนบท มีบ้านที่น่าอยู่ มีวงจรอาหารและการดำรงชีพที่แม้มีวิกฤติก็ไม่เดือดร้อน มีระบบพึ่งพาตัวเอง เช่น มีบ่อเลี้ยงปลา การเพาะพันธ์อาหาร ปลูกพืช ปลูกยาสมุนไพร ระบบการจัดการพลังงานพื้นฐาน และการอยู่อาศัยที่ไม่ต้องใช้เงินตราเป็นหลัก ก็สามารถอยู่ใด้อย่างมีความสุข และอาจต่อยอดสู่ การพัฒนาในผลิตภัณฑ์เอสเอ็มอีได้ด้วย(ไทยหลังโควิด-19)

โอกาสนี้โอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทย  ดินแดนสุวรรณภูมิ ดินแดนอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรพบุรุษรักษาไว้ให้ลูกหลานเราถึงปัจจุบัน รัก และสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ คือทางออกครับ (ไทยหลังโควิด-19)

Cr.ที่มาบทความโดย : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง