เฮไหม?!? ครม.ไฟเขียวเพิ่มจ่าย5พันให้อีก5ล้านคนตามก.คลังเสนอ!?!

0

หลังกลายเป็นความหวังทั้งได้รับเสียงชมเชยและเสียงโจมตี ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบจ่ายเยียวยา 5,000 บาทผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพิ่มจาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้าน

ต่อมาวันนี้(21เม.ย.63) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง  เสนอให้ขยายจำนวนผู้รับเงินชดเชยเยียวยาจากรัฐบาลเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 จาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน

ทั้งนี้เนื่องจากพิจารณาจากจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ตามที่ได้มีการอุทรณ์เข้ามาพบว่ามีจำนวนที่เพิ่มกว่าเป้าหมายเดิมอย่างมาก กระทรวงการคลังจึงขอขยายจำนวนคงที่เข้าโครงการซึ่งจะได้รับเงินจากภาครัฐเดือนละ 5000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

“ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 1.35 แสนล้านบาท เป็น 2.1 แสนล้านบาทซึ่งเงินในส่วนนี้จะใช้จ่ายงบประมาณฯจาก ทั้งเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 1 ล้านล้านบาท รวมทั้งใช้เงินจากการโอนงบประมาณ 2563”

อย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดมีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท กว่า 28 ล้านคน โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์แล้ว 4.2 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว 3.2 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท แต่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ มากถึง 10.6 ล้านคน

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยา 5000บาท ด้วยว่า ได้เปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่าล้านคนได้ยื่นขอทบทวน ทางเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดกับทางจังหวัดจะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 23 เม.ย. 2563 เพื่อความรวดเร็วขอให้ประขาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมเอกสารให้พร้อมด้วย อาทิ ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ์ บัตรประชาชน และรูปถ่ายที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริง หรือบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า เมื่อทบทวนสิทธิ์ผ่านจะได้รับเงินเยียวยาทันทีเป็นเวลา 3 เดือน

สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียน 23.5 ล้านคน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผ่านเกณฑ์ 4.2 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว และจะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคน ซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 4.4 ล้านคน ส่วนที่เหลืออีก 1.9 ล้านคน ขอให้เร่งเข้าไปกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  และกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 10.6 ล้านคน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้แล้วที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หัวข้อยื่นทบทวนสิทธิ์ โดยจะเปิดรับผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น