ซินหัวเยี่ยมทิศทางไทย ยกระดับข่าวสู้ตะวันตก หัวหอกตั้งสมาคมสื่อฯงัด FCCT พร้อมดึงท็อปนิวส์พันธมิตร

0

จากที่วันนี้ (16 มีนาคม 2565) คณะทีมงานจากสำนักข่าวซินหัว กรุงเทพฯ นำโดย Mr. Lin Hao Mr. Lin Hao Bureau Chief, Xinhua News Agency Bangkok Bureau ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางข่าวในสถานการณ์โลก ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์สถาบันทิศทางไทยให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยนั้น

สำหรับคณะผู้บริหารสถาบันทิศทางไทย ประกอบด้วย นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการสถาบันทิศทางไทย น.ส.กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม ดร.เวทิน ชาติกุล ผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทย พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันทิศทางไทย

และคณาจารย์สถาบันทิศทางไทย คือ รองศาสตราจารย์ สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์ วิชาการ สถาบันทิศทางไทย  รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา ประธานยุทธศาสตร์วิจัยสถาบันทิศทางไทย  และผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ รวมทั้งกองบรรณาธิการสำนักข่าวเดอะทรูธ

ทั้งนี้โดยมีการแลกเปลี่ยนพุดคุยกันถึงนโยบายและทิศทางของข่าวท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆในสภาวะโลกที่กำลังเกิดขึ้น โดยมีชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาท รวมทั้งในประเทศไทยด้วย ซึ่งเนื้อหาการพุดคุยสรุปไว้บางช่วงที่น่าสนใจ ดังนี้

1.ผู้อำนวยการซินหัว ได้ชี้แจงจุดยืน ‘ซินหัวไทย’ ตั้งเป้าให้คนไทยรู้จักและเข้าใจประเทศจีนมากขึ้น จากการประเมินว่าคนไทยสนใจจีนในแง่การท่องเที่ยวเป็นหลักแต่เข้าใจจีนในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ครบด้าน

ขณะที่พลโทนันทเดช ได้กล่าวเสริมว่า เพราะคนไทยกับคนจีนมีความผูกพันที่ดีต่อกันมานาน มากกว่าชาติตะวันตก การเข้ามาท่องเที่ยวของคนจีนจึงได้รับการต้อนรับที่ดีจากคนไทย

2.การประสานงานระหว่างกองข่าวของทั้งซินหัวไทย และฝ่ายข่าวของสถาบันทิศทางไทย เป็นไปอย่างราบรื่น มีการส่งข่าวให้ทางกองบรรณาธิการอย่างสม่ำเสมอ และจะมีการยกระดับความร่วมมือกันมากขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจมีการเดินทางไปดูงานที่สำนักข่าวซินหัวที่สำนักงานใหญ่ด้วย หากโอกาสเอื้ออำนวย

 

3.ข้อเสนอจากสถาบันทิศทางไทย ในการให้ ซินหัวเป็นแกนนำ ก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวเอเชีย เพื่อสร้างสมดุลในสงครามข่าวสาร ที่ตะวันตกครอบงำข่าวสารในประเทศไทย โดยทางสถาบันทิศทางไทย และท็อปนิวส์ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่

ทางซินหัวยินดีจะนำไปพิจารณาและดำเนินการ เพื่อสร้างข้อมูลที่รอบด้าน เพื่อคัดง้างการนำเสนอข่าวของสื่อตะวันตกที่ดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลและครอบคลุมทิศทางข่าวและสถานการณ์ข่าวในประเทศไทยได้มากกว่า สื่ออีกฝ่ายอย่างซินหัว หรือสำนักข่าวของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะว่าในประเทศไทย มีสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย หรือ FCCT ที่เคลื่อนไหวอย่างชัดแจ้งว่าเอื้อผลประโยชน์ให้กับฝ่ายใดระหว่างมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน

4.ซินหัวน้อมรับ ข้อเสนอของสถาบันทิศทางไทย ในการยกระดับทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งงานวิจัย เสวนา หรือการสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางข่าวสารเฉพาะกิจ

ประเด็นนี้ ทางซินหัวอาจขอสัมภาษณ์ทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันทิศทางไทยในโอกาสที่เหมาะสม โดยทางคณาจารย์สถาบันทิศทางไทย ได้ยกตัวอย่าง FCCT ที่จัดงานเสวนาอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่สื่อฝ่ายตะวันออกไม่ค่อยปรากฏถึงกิจกรรมดังกล่าว

5.ซินหัวจะติดตามโครงการการแลกเปลี่ยนทีมข่าวของ ไทยและจีน ซึ่งมีโปรแกรมอยู่แต่ระงับไปเพราะติด การระบาดโควิด-19 โดยในเรื่องนี้ทางทีมงานของทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนกันนอบรอบเพื่อยกระดับข่าวสารให้เข้มแข็งต่อไปด้วย