เจ้าหน้าราชทัณฑ์ ที่เรือนจำชุมพร ติดโควิด 2 ราย

0
เรือนจำจังหวัดชุมพร พบเจ้าหน้าที่หญิง 2 ราย ติดโควิด-19

กรมราชทัณฑ์ขอรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำ ประจำวันที่ 20เมษายน 2563 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เรือนจำจังหวัดชุมพร แจ้งว่าพบเจ้าหน้าที่หญิง 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจากการสอบประวัติไทม์ไลน์เบื้องต้นพบว่าระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายนอกเรือนจำโดยเจ้าหน้าที่รายแรกที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 เริ่มแสดงอาการป่วย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงได้ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก 5 ราย ที่แยกกักตัวคราวเดียวกัน ผลการตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ 2 ราย ผลการตรวจเป็นบวก(ติดเชื้อโควิด-19) ทั้งนี้ทางเรือนจำได้แจ้งให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรมราชทัณฑ์ เตรียมมาตรการเยียวยาเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ รายละ 100,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สรุปสถานการณ์ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย(เป็นเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ราย) รวมมีผู้ต้องขังติดเชื้อ 2 ราย (หายแล้ว) และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 3 ราย ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์จะได้ติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ต้องขังในทุกเรือนจำอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อจำกัดจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและติดโรคระบาดนี้ให้น้อยที่สุดได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค รวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1. เรือนจำจังหวัดชุมพร แจ้งว่า พบเจ้าหน้าที่หญิง 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจากการสอบประวัติไทม์ไลน์เบื้องต้น พบว่า ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายนอกเรือนจำ โดยเจ้าหน้าที่รายแรกที่พบว่าคิดเชื้อโควิด-19 เริ่มแสดงอาการป่วยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงได้ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมเจ้าหน้าที่อีก 5 รายที่แยกกักตัวคราวเดียวกัน ผลการตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ 2 ราย ผลการตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อโควิด-19) ทั้งนี้ ทางเรือนจำได้แจ้งให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว

2. กรมราชทัณฑ์ เตรียมมาตรการเยียวยาเจ้าหน้ที่ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ รายละ 10,00 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

กรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19