ห้องเรียนธรรมชาติ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

0

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้วนั้น ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังเห็นความสำคัญของการบูรณาการความรู้คู่กับคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความเหมาะสมของระดับการศึกษา โดยเฉพาะความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อีกทั้ง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่าการนำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และทางกรมก็มองเห็นภาพรวมไปอีกว่า เด็กๆเหล่านี้แหละ ที่จะเติบโตมาพร้อมการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดี เพราะพวกเขาเหล่านี้ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

ตอนนี้เราได้พาผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ โรงเรียน พลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ในโครงการ “ห้องเรียนใต้ทะเล โลกแห่งการเรียนรู้และการค้นพบ”

ที่นี่มีการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการจัดทำผลิตภัณฑ์จากแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล มาสร้างชิ้นงานใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็สอดคล้องกับ 2 ใน 10 ของภารกิจ 10 Es ก็คือ Education (การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งคุณครูและนักเรียน) และ Environment (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมละครับว่า เด็ก ๆ นักเรียน และคุณครู รวมถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทำอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ในสารคดี “ห้องเรียนธรรมชาติ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ที่นี่ยังมีอีก 1 ไฮไลท์สำคัญ คือ พิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล ที่เปรียบเสมือนห้องเรียนรู้ธรรมชาติที่ยกมาตั้งไว้ให้เด็กๆได้รับความรู้กันอย่างใกล้ชิด

ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับ ทั้งได้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และยังเป็นแรงจูงใจให้ตัวนักเรียนเองเนี่ย อยากที่จะเรียนรู้และเกิดความรักธรรมชาติไปในตัวอีกด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า ในกิจกรรมนี้ของโรงเรียน พลูตาหลวงวิทยา เขาทำอะไรกันบ้าง ตามไปดูกันเลยครับ

https://www.youtube.com/watch?v=w2fRwHPBNPQ