ชมพระราชอิริยาบถอันงดงาม “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

0

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สร้างความกังวลใจให้กับคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ที่จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากทุกวัน และไม่ได้จำกัดพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียงเท่านั้น แต่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เฉกเช่น “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ก็ทรงปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางรัฐบาล ในการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนชาวไทยช่วยกันลดการแพร่กระจายของไวรัสร้าย

เมื่อวัน 27 มี.ค. เพจ  HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”ระบุ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ โดยทรงผลิตเจลแอลกอฮอล์ด้วยองค์เองภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา…

Posted by HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya on Friday, March 27, 2020

 

เมื่อวันที่ 1เม.ย. เพจ  HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เสด็จไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุว่า

วันนี้ เราได้ไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบขวัญและกำลังใจ อีกทั้งบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งบริจาคหน้ากากผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าคอตตอนลินินเพื่อใส่ทับหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์เพื่อจะกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ดังกล่าว

วันนี้ เราได้ไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ แพทยสภา…

Posted by HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya on Wednesday, April 1, 2020

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เพจ “HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya” ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯทรงใช้เวลายามว่างในช่วงที่อยู่วังออกมาดูแลสวนและแปลงผักสวนครัว พร้อมทั้งยังทรงเก็บผักที่ปลอดสารพิษไปเป็นเครื่องเสวย ได้ระบุข้อความว่า “ท่านหญิงลุยสวน [Posted by Admin Team]”

 

ท่านหญิงลุยสวน[Posted by Admin Team]

Posted by HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya on Thursday, April 9, 2020

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่17เม.ย.63  เพจ  HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เสด็จไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ แพทยสภาคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังพระทัย รวมถึงหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์เพื่อจะกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลในภาคใต้ที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ดังกล่าว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์…

Posted by HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya on Friday, April 17, 2020