ตรวจสอบสถานะให้เป็นปัจจุบัน เกษตรกรรับเยียวยา 15,000 บาท

0
เงินเยียวยา 5,000บาท, www.farmer.doae.go.th,ตรวจสอบสถานะ,เกษตรกร,กระทรวงการคลัง,ธ.ก.ส.,โควิด-19,โควิด19

ตรวจสอบสถานะให้เป็นปัจจุบัน ให้ตรงกันกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับเยียวยา 15,000บาท จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันพุธที่ 22 เมษายนนี้ เวลา 24.00 น.กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000บาท(3เดือน)ผ่าน เราไม่ทิ้งกัน แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกยื่นขอทบทวนสิทธิ์การรับเงินอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองที่ถูกระบุว่าเป็น “เกษตรกร”เบื้องต้นท่านสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรของตนเอง ได้ทางเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th หรือ ได้ที่นี่ เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วกดค้นหา

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน
การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

ทั้งนี้ เกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. และการจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรจะจ่ายเพียงรอบเดียว 15,000 บาท ต่างจากการจ่ายเยียวยา 5 พันบาทให้อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือนไป 3 เดือนก่อนจะขยายออกไปภายหลัง

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน
การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

หากเคยลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้ว ขอให้ตรวจสอบว่าประเภทเกษตรกร และพืชผล ตรงกับที่ดำเนินการอยู่หรือไม่ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตรงจุด ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ง่าย ผ่าน Application Farmbook บนโทรศัพท์มือถือ

ส่วนกรณีประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้รับการเยียวย า 5000 บาท ไปก่อนหน้านี้ เพราะถูกระบุว่าเป็นเกษตรกรทั้งที่ไม่ทำมานานแล้วนั้น สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะตัวเองได้ที่เว็บไซต์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หากยังคงสถานะเป็นเกษตรกรค้างอยู่สามารถยกเลิกสถานะได้เองผ่านทาง Application Farmbook เช่นกัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : เปิดวิธี ลงทะเบียนเกษตร ผ่านแอปฯ Farmbook เพื่อรับเงินเยียวยา 15,000 บาท

ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์