ท่าศาลาโมเดล! รวมพลังผุดโครงการ “ท่าศาลาตำบลปลอดภัย” สู้โควิด-19

0
ท่าศาลาโมเดล

นายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา ได้หารือในการประชุม ในการวางแผนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้โครงการมาชื่อ”ท่าศาลาตำบลปลอดภัย” หรืออาจะเรียกว่า “ท่าศาลาโมเดล” ก็ได้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 นายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งใน อบต.ท่าศาลา มาร่วมประชุมในการวางแผนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามโครงการ “ท่าศาลาตำบลปลอดภัย

โดย ดร.ศุภชัย นาคสวุรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะโฆษกโครงการ “ท่าศาลาตำบลปลอดภัย” กล่าวว่า พื้นที่ อ.ท่าศาลา เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อวัสโควิดรายแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ซึ่งมีผลการตรวจยืนยันเปิดเผยอย่างเป็นทางการเมืองวันที่ 5 มี.ค. 2563 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าศาลา จนหายเป็นปกติกลับบ้านแล้ว หลังจากนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด ภาครัฐ ตามมาตรการต่าง ๆ จนมีการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกจากบ้าน โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉินสถานการณ์การแพร่รพบาดโควิด-19 ขึ้น อบต.ท่าศาลา ภายใต้แนวคิด “ท่าศาลาตำบลปลอดภัย”

 

การวางแผนและการบริหารจัดการการกักกันในท้องถิ่น “local quarantine” ท่าศาลาตำบลปลอดภัยมีการวางแผนในการกักกันในท้องถิ่น หรือ “ local quarantine” โดยมีการกำหนดสถานที่ไว้ล่วงหน้า และจำแนกความรับผิดชอบออกเป็น 8 ส่วน ประกอบด้วย

  • ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล งานควบคุม/ ป้องกัน รับผิดชอบร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่ที่กำหนดเป็น local quarantine เชื่อมโยงหมู่บ้าน / ชุมชนภายในตำบลท่าศาลา
  • ท้องถิ่น เทศบาล/ อบต.ท่าศาลา รับผิดชอบงานคลังอาหาร ทำความสะอาด พื้นที่ ใน / รายรอบ รวมถึงจัดระบบเฝ้าระวังป้องกัน ตามหลักวิชาการและด้านสาธารสุข
  • สาธารณสุขอำเภอ รพ. รพ .สต และ อสม. รับผิดชอบการคัดกรอง ตรวจสุขภาพ วิเคราะห์ รายวัน ของคน local quarantine รวมถึงกระบวนการทางสันทนาการ ออกกำลังกาย การบริโภค และสภาวะทางจิตใจ
  • ตำรวจ อปพร. อส.ตร และประชาชนจิตอาสา รับผิดชอบการควบคุม คัดกรอง โซนสถานที่ local quarantine ให้มีความปลอดภัย ทั้งระบบ

 

  • ภาคเอกชน จิตอาสา มูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัยต่าง ๆ รับผิดชอบระบบ EMS ทำระบบปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนการส่งต่อในระบบ ถึงโรงพยาบาล อย่างปลอดภัย
  • ภาคเอกชน ที่มีระบบ CSR สังคม รับผิดชอบช่วยสนับสนุนผลักดันพลังช่วย เช่น อาหาร แห้ง สด รวมถึง น้ำยา เวชภัณฑ์ป้องกัน ต่าง ๆ
  • ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ในเขตตำบล รับผิดชอบช่วยสร้างสื่อ/ ประชาสัมพันธ์ ใน local quarantine ให้ตระหนักเข้าใจ เป้าหมายและผลของการปฏิบัติ และ
  • ผู้นำทางศาสนา รับผิดชอบในการช่วยสร้างความเข้าใจ ถึงจิตใจ และความเข้มแข็งในกักกันในท้องถิ่น “ local quarantine”

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา กล่าวอีกว่า ท่าศาลาตำบลปลอดภัย จะสำเร็จและผ่านพ้นวิกฤติไปได้เพราะการรวมแรง ร่วมใจของพี่น้องชาวท่าศาลา หรืออาจะเรียกว่า “ท่าศาลาโมเดล” ก็ได้

ข้อมูลจาก : คมชัดลึก