สธ.ใช้มาตรการเชิงรุก ค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ตรวจไปแล้ว 874 คน พบติดเชื้อถึง 5 คน

0

กทม.ลุยตรวจคัดกรองเชิงรุก BKK COVID-19 ซึ่งร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้า ตระเวณไปตามจุดต่างๆ ตามที่คนมาลงทะเบียน แล้วพบว่ามีความเสี่ยง โดยหลังเปิดโครงการมา มีการตรวจไปแล้ว 874 คน เจอผู้ติดเชื้อถึง 5 คน

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย และนพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อทั่วไป แถลงข่าวการดำเนินงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
นพ.อนุพงศ์กล่าวว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้พบโดยเร็วที่สุด  โดยขยายการค้นหาเพิ่มอีก 2 กลุ่ม คือ
1.การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่ไม่ทราบสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง โดยค้นหาในกลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อ ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และกลุ่มที่อยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ป่วย
2.การค้นหาในชุมชน ซึ่งจะค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างน้อย 28 วัน ตัวอย่างการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในจังหวัดภูเก็ต ได้ค้นหาในพื้นที่ระบาด 2 กลุ่ม ได้แก่ ซอยบางลา และตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2,915 ราย พบติดเชื้อ 26 ราย นำเข้าสู่ระบบการรักษา และจำกัดวงการแพร่กระจายโรค และได้ขยายมาดำเนินการใน กทม.ที่เขตบางเขน คลองเตย
ทั้งนี้ ยังสามารถประเมินความเสี่ยงตนเองต่อการติดเชื้อ  ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบข่าวปลอม กรณีจำเป็นต้องเดินทางจะมีคำแนะนำให้ รายละเอียดใน stopcovid.anamai.moph.go.th/ และขอให้ประชาชนตั้งการ์ดให้เป็นนิสัย สร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมไทย สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม ป้องกันได้ทุกโรค
ขณะที่ กทม.ลุยตรวจคัดกรองเชิงรุก BKK COVID-19 ซึ่งร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้า ตระเวณไปตามจุดต่างๆ ตามที่คนมีคนมาลงทะเบียน แล้วพบว่ามีความเสี่ยง โดยหลังเปิดโครงการมา มีการตรวจไปแล้ว 874 คน ปรากฎว่าเจอผู้ติดเชื้อ 5 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 )
ข้อมูลจาก : หมอแล็บแพนด้า