“เซ็นทรัล” ร่อนจดหมาย แจ้งวันเปิดให้บริการอีกครั้ง

0
'เซ็นทรัล' เตรียมเปิดให้บริการ

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ส่งจดหมายถึงคู่ค้าและพันธมิตร เตรียมกลับมาเปิดให้บริการ และกำหนดเวลาเปิด-ปิดของแต่ละสาขาใหม่

วันนี้ (19 เม.ย.) บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ส่งจดหมายถึงคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้า ระบุว่า ตามที่คาดว่าจะเปิด บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เวลาเปิด-ปิด สาขาตามปกติของแต่ละสาขา

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

เพื่อเป็นการเตรียมการเปิดให้บริการ ห้างฯ ขอให้ทํานโปรดเตรียมความพร้อมเรื่องพนักงานขาย PC/BA ที่ต้องกลับมาทํา หน้าที่ขายสินค้าในสาขาให้ได้ทันตามกําหนด โดยขอให้ท่านโปรดตรวจเช็คสุขภาพและความพร้อมของพนักงานก่อนส่งพนักงานเข้า มาทํางานที่สาขา ตามข้อกําหนดใน หนังสือแนวทางปฏิบัติสําหรับการกลับมาปฏิบัติงานของพนักงาน ที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ขอให้ พนักงานเข้ารายงานตัวที่สาขา ในวันที่ 28 เมษายน 2563

ห้างฯ ขอขอบคุณคู่ค้าและพันธมิตรทุกท่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้ร่วมเผชิญสถานการณ์อันยากลําบากนี้ และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างที่เหมือนเช่นที่ผ่านมา

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

 

หนังสือ การเตรียมการเปิดให้บริการ ห้างฯ