ออมสิน เคาะแล้ว วันโอนเงินกู้ฉุกเฉินช่วยโควิด ได้วันละ 50,000 ราย

0
อาชีพอิสระ,โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน,โครงการสินเชื่อพิเศษ,นายชาติชาย พยุหนาวีชัย,โควิด-19,โควิด19,เครดิตบูโร,ธนาคารออมสิน,

ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนกู้เงินฉุกเฉิน บรรเทาผลกระทบโควิด-19 มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นจะนัดลูกค้าเข้ามาทำสัญญาแต่ละสาขาไม่เกิน 50 คนต่อวัน หรือประมาณ 50,000 คนต่อวันรวม 1,000 สาขาทั่วประเทศ

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ” วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกัน

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ”

โครงการสินเชื่อพิเศษ สำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ” วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

โครงการสินเชื่อพิเศษ สำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า การเปิดให้ประชาชนกู้เงินฉุกเฉิน บรรเทาผลกระทบโควิด-19 มีลูกค้าและประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และลดความแออัดการใช้ธุรกรรมของธนาคารที่สาขาธนาคารออมสินจึงตกลงร่วมกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เริ่มต้นนัดประชาชนเข้ามาทำสัญญาวันแรก คือ วันที่ 7 พ.ค. 2563 จากเดิมที่ระบุว่าภายใน 5 วัน เนื่องจากเห็นว่ายังมีมาตรการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทอยู่แล้ว

โดยเบื้องต้นธนาคารออมสินจะนัดลูกค้าเข้ามาทำสัญญาแต่ละสาขาไม่เกิน 50 คนต่อวัน หรือประมาณ 50,000 คนต่อวันรวม 1,000 สาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาตรวจสอบเครดิตบูโรอีกหนึ่งวัน ดังนั้นคาดว่าเงินลอตแรกจะเริ่มโอนเข้าบัญชีของผู้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

แม้จะนัดเข้ามาทำสัญญาก็ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะได้เงินกู้ทุกราย เนื่องจากลูกค้าจะต้องเซ็นยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร ซึ่งจะใช้ระยเวลาประมาณ 1 วัน โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีประวัติเป็นลูกค้าของทางธนาคารออมสินมาก่อน ซึ่งหากใครติดเอ็นพีแอลก็จะกู้เงินดังกล่าวไม่ได้

ทั้งนี้ ประชาชนที่ยื่นกู้เงินฉุกเฉิน หากผ่านการพิจารณาแล้ว หากไม่มีบัญชีของธนาคารออมสิน จะต้องเปิดบัญชีใหม่ เนื่องจากจะโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารออมสินเท่านั้น เพื่อในอนาคตลูกค้าจะได้นำเงินเข้าบัญชีเพื่อผ่อนชำระได้ทันที ส่วนของประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วระบบแจ้งว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ รวมถึงกลุ่มที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ที่มีดอกเบี้ยคงค้าง ไม่สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินดังกล่าวได้