ภูเก็ตดีขึ้น!?! วันนี้ไม่พบติดเชื้อเพิ่ม!!!ยอดเสียชีวิตทั้งปท.คงที่?!?

0

จากสถานการณ์วันนี้(18 เม.ย.63) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 33  ราย สะสม 2,733  เสียชีวิต  0 ราย รวมเสียชีวิต 47 ราย หายแล้วรวม 1,787 รายนั้น

ขณะที่วันเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19 ) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 17 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 192 ราย  (ไม่พบรายใหม่) ผู้ติดเชื้อได้กลับบ้าน 106 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 ราย)

ทั้งนี้กำลังรักษาพยาบาลติดเชื้อโควิด-19 อยู่ 85 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด  2,811 ราย (รายใหม่ 209 ราย)โดยยังคงรักษาพยาบาล 127 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 42 ราย  กลับบ้านแล้ว 2,684 ราย

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในประเทศไทย โดยข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อแยกเป็นรายจังหวัด 10 อันดับสูงสุด จังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จำนวน 2,700 คน 68 จังหวัด

1.กรุงเทพมหานคร 1,371 ราย 2.ภูเก็ต 192 ราย 3.นนทบุรี 148 ราย 4.สมุทรปราการ 108 ราย 5.ยะลา 99 ราย 6.ปัตตานี  87 ราย 7. ชลบุรี 81 ราย 8.สงขลา 56 ราย 9.เชียงใหม่ 40 ราย 10.ปทุมธานี 33 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนการแพร่ระบาดโควิด-19 อีก 68 ราย

ที่มากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข