สธ.วอนผู้ป่วยอย่าปกปิดข้อมูล ชี้บุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิด-19 แล้ว 99 คน

0

สธ. เผย ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิด-19 แล้ว 99 คน เกิดจากผู้ป่วยปกปิดข้อมูล และ ไม่ทราบมาก่อน ว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึง 99 คน แบ่งเป็น ผู้ชาย 28 คน และ ผู้หญิง 28 คน ทั้งหมดอาการไม่ได้รุนแรง

จากกรณีที่มีการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ เราต้องออกแบบการให้บริการใหม่ทั้งหมด เพื่อเกิดความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามารับบริการ

โดย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า สำหรับในกรณีนี้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยง 2 ส่วน

BIG BONUS BRAND SALE
BIG BONUS BRAND SALE
  • 1.เสี่ยงจากการใช้ชีวิตประจำวันแบบประชาชนทั่วไป
  • 2.การปฎิบัติหน้าที่ ในภารกิตที่ได้รับมอบหมาย

ขณะที่ข้อมูลช่วง วันที่ 31 มี.ค 63 – 14 เม.ษ 63 จำแนกตามลักษณะการฎิบัติหน้าที่ พบว่าแพทย์ติดเชื้อ จำนวน 38 ราย มีดังนี้

  • 1.ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วย 28 ราย
  • 2.สัมผัสเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อในโรงพยาบาล 6 ราย
  • 3.ซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วย 1 ราย
  • 4.ไม่สามารถ ระบุได้ 3 ราย กลุ่มนี้มีความเสี่ยงทั้ง 3 ประเภทข้างต้นจึงไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ นายแพทย์ณรงค์ ยังระบุด้วยว่า กรณีของการให้การดูแลผู้ป่วยในจำนวนหนึ่ง ได้ลงไปศึกษาในเชิงลึกพบว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19

จึงอยากฝากไปถึงผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในทางการแพท์ ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะมีความสำคัญที่เชื้อจะแพร่กระจายมาสู่บุคลากรทางการแพทย์ และแพร่ไปสู่ผู้ป่วยด้วยกัน

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเอง ก็ต้องปฎิบัตตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเช่นกัน ทั้งเว้นระยะห่าง และ ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับเชื้อลดลง